Semper reformanda – az egyháznak folyton reformálódnia kell

Lehetnénk egy olyan egyház, amelyik olyan emberek közössége, akik felismerték, hogy Isten Igéjének és Szentlelkének folyamatosan formálnia kell minket. Egy olyan egyház, melyben csecsemők, gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősek, közösen kérik Istent: Gyúrjál, formálj engem, Úr Isten – Te tudod, hogy milyennek kell lennem.

Lelkészi találkozó Zwolléban 2021. november 22-én

Az anyakönyvezés, a katekizáció, a családlátogatás és a 2022-es zeisti szabadtéri istentisztelet dátumának a kijelölése képezte a megbeszélés tárgysorozatát. Erasmus-ösztöndíjas teológus testvéreink idei és jövőbeli fogadásáról és beosztásáról is szó esett.

Kelemen Csongor: Az az enyém, amit Tőled kaptam…

“Mid van, amit nem kaptál?” 1 Korinthus 4: 7b Ki gondolta volna tavaly ilyenkor, hogy idei év elején hosszú lajstroma lesz azoknak a dolgoknak, amiket régen magától értetődőnek tartottunk, ma már viszont nincsenek birtokunkban? Ilyeneket felkiáltásokat, sóhajokat hallani mindenfelé: előbb ezt vették el tőlem, majd amazt, aztán már ezt is? A kavargó információtengerben pedig egyre … Kelemen Csongor: Az az enyém, amit Tőled kaptam… olvasásának folytatása

Feestelijke begroeting door Irénke en Attila Kelemen

Een paar dagen geleden (op 16 december) heb ik door het regelmatige Bijbellezen (die Losungen) een memento (herinnering) gekregen (door Kol 1, 26-27) dat ondanks de feitelijkheid van de slogan dat „tegenwoordig alles is anders dan anders”, is er wel een ding die niet anders geworden is. In de actuele onzekerheid is er toch een zekere, vaste leuning te vinden. Wat goed is het, dat de mens nog steeds de kans heeft om zich hieraan vast te klampen. Laat ons dus dit doen!

János Lackfi: Zeg eens, Heere, waar bent U?

Ik heb U gezocht in gras, boom en bloesem,maar vond alleen natuurwetenschappelijkewaarnemingen, en ‘ohwatmooie’ momenten,terwijl ik U zo verwachtte!Ik heb U gezocht in de ogen van mijn kind,Die tegelijk ook mijn ogen waren, En ikzelf keek op mijzelf terug.Ik voelde het beangstigend grote voortbestaan,De kracht wat vloeit van geslacht op geslacht,Maar ook daar was U … János Lackfi: Zeg eens, Heere, waar bent U? olvasásának folytatása

Hol vagy, Uram?

Szomorúság, hála és reménység. Talán ezekkel a szavakkal tudom leginkább összefoglalni mindazt az érzelemkavalkádot, ami az elmúlt hetekben bennem volt, amióta új(ra) szigorítások jöttek a holland kormány részéről, melyek rányomták a bélyegüket a gyülekezeti életre, főleg az istentiszteletekre. Szomorú az, amikor a templomok nemcsak hogy nem telnek meg, hanem meg sem telhetnek. És szomorú az, … Hol vagy, Uram? olvasásának folytatása

Lélek által élni – lélek által járni (Galata 5:13-26)

Egy gyönyörű jelenetet láttam, igaz, hogy csak videófelvételen: Jeruzsálemben, a Siratófalnál szokták ünnepelni a zsidók a barmicvát. Olyasmi ez, mint a mi egyházunkban a konfirmáció, vagyis a fiatal zsidó fiúkat, 13 éves korukban befogadják a zsidó közösségbe, Isten népének önálló, felelős tagjaivá nyilvánítják. Ez azt is jelenti, hogy bár eddig szülei voltak felelősek azért, hogy … Lélek által élni – lélek által járni (Galata 5:13-26) olvasásának folytatása

Akinek van füle a hallásra, hallja!

Erdélyben, Segesváron van egy kis, XVI. századi szász templom, amit egy lepratelep és kórház mellé építettek. Németül így hívják: Siechhofkirche. Ennek a kis templomnak különlegessége az, hogy bejárata mellé, a külső falára is építettek egy szószéket, amire a szász evangélikus prédikátorok kiállhattak, hogy a templomkertben, biztonságos távolságban álló leprásoknak is hirdethessék azt az Igét, amire … Akinek van füle a hallásra, hallja! olvasásának folytatása

Éljen a király! (1 Sám 10, 24 és 27)

Azoknak, akik néhány héttel ezelőtt is jelen voltak az istentiszteleten, nem tűnik teljesen ismeretlennek ez az igeszakasz, jobban mondva pontosan el tudják helyezni, hogy Izráel történetének melyik pontján találjuk a leírtakat. Arról hallottunk akkor az 1 Sámuel 8 alapján, hogy Izráel népe királyt kíván. És ezt a királyt Isten ki is választja, meg is mutatja … Éljen a király! (1 Sám 10, 24 és 27) olvasásának folytatása