Urbán Ákos megnyitó beszéde, Pieterskerk, 2022 november 19-én

Mélyen tisztelt egybegyűltek! Áldást, békességet kívánok ezen a megszentelt helyen! Ismeretes, hogy valamikor a magyar peregrinusok is gyakran jártak ide istentiszteletre! A szervezők nevében, mint a Zwollei Egyházközség gondnoka és a Hollandiai Magyar Szövetség elnöke, mindnyájukat üdvözlöm. Isten hozta kedves vendégeinket Hollandiából, Magyarországról és Erdélyből! Szeretettel köszöntöm dr. Kocsis András Nagykövet urat, örvendünk hogy eljöhetett … Urbán Ákos megnyitó beszéde, Pieterskerk, 2022 november 19-én olvasásának folytatása

Lelkészi találkozó Zwolléban 2021. november 22-én

Az anyakönyvezés, a katekizáció, a családlátogatás és a 2022-es zeisti szabadtéri istentisztelet dátumának a kijelölése képezte a megbeszélés tárgysorozatát. Erasmus-ösztöndíjas teológus testvéreink idei és jövőbeli fogadásáról és beosztásáról is szó esett.

A Hollandiai Magyar Szövetség elnökének megnyitó beszéde az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 65. évfordulóján

A Hollandiai Magyar Szövetség fennállásától, 1957-től kezdve minden esztendőben megemlékezik ’56-ról. Öt esztendőnként, mint most is, országos nagyszabású alkalommal, amikor találkozunk, egymásnak örülünk és közösen emlékezünk a forradalom Hollandiába került részvevőivel és szemtanúival.

Rostás Kriszta Tímea: Házból ki, templomba be

Kis zwollei magyar gyülekezetünk számára, idén immár másodjára nyílt alkalmunk megszokott templomunkban ismét személyesen találkozni, ez alkalommal május 9-én. A koronavírus okozta körülmények ezt megnehezítették számunkra, és ideig-óráig megfosztattunk az értékes személyes találkozásoktól. Presbiteri gyűlésünkön, amelyet online tartottunk az istentiszteletet megelőzően május hatodikán, Kelemen Csongor lelkipásztorunk a Zákeus történetet választotta alapigének ezen lélekbeli együttlét alkalmával. … Rostás Kriszta Tímea: Házból ki, templomba be olvasásának folytatása

Főgondnoki köszöntő presbiter- és diakónusavatás alkalmából

Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban; Tünde, Árpád, Adrienn és Annamária! // Az imént fogadalmat tettetek Krisztus Anyaszentegyházának a szolgálatára, mint presbiter, mint diakónus. // Ezek a tisztségek az új testamentum egyházának a tisztségei, Jézus Krisztus ajándéka a gyülekezetnek.

Urbán Ákos gondnok testvérünk köszöntő és megnyitó beszéde Zwolléban a Konfirmációs kikérdezés alkalmával

Németh Gergely és Truczkai Krisztina a konfirmáció alkalmával a szüleik és keresztszüleik által helyettük tett hitvallást sajátították el, és reméljük, hogy egész életükre nézve elkötelezik magukat az Úr Jézus Krisztus követésére. A szeretetben és a békességben végzett munkálkodáshoz Isten az Ő Szent Lelkével ad erőt!