Snijders-Dósa Tünde: Erősödjünk és növekedjünk lelki táplálékkal

Legyünk tudatos követői a mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak. Gyakoroljuk továbbra is a keresztény életvitelt. Legyünk motiválva és motiváljuk továbbra is egymást a szeretetre, egymásra való figyelésre és az Úr követésére. Hordozzuk továbbra is imában gyülekezetünk életét, hogy az istentiszteletek ez évben is megtarthatóak legyenek, mindenki egészségben részt tudjon venni az alkalmakon.

Higgyünk és járjunk az Úrral

Példát mutatva, hittel járjunk, dolgozzunk, éljünk. Az Úrra bízva az életünket. Elfogadva az Ő segítőkészségét! Mert, ha azt elfogadjuk, Ő magát is elfogadjuk. Ha Őt magunkhoz hívjuk, magunkhoz engedjük, Ő nekünk segítségünkre jön és ígérete szerint nyugalmat ad a nyugtalanságunkban, békét a békétlenségben, örömet a bánatunkban, gyógyírt a fájdalmainkban, társunk lesz az egyedüllétünkben és erő az erőtlenségünkben.

Tünde Snijders: Kihívások és áldások a vegyes házasságokban – keresztény szemmel – 2. rész

A házasságunk elején sok mindenben pont olyan bizonytalan voltam, mint a palánta kiszedegetéseikor. Sokat segített nekem a jó példa, a tanítás, a saját tapasztalataim és gyakran a környezet is. De az igazi vezetőm, vezetőnk Isten volt és ma is az. Ő a házasságunk alapja hitünkkel és engedelmességünkkel a Lukács 22:42 részt szem előtt tartva.

Gedachten in een stille nacht / Csendes éj gondolatok / 靜夜思

靜夜思Jìng Yè Sī 床前明月光Chuángqián míngyuè guāng 疑是地上霜Yí shì dìshàng shuāng 舉頭望明月Jŭ tóu wàng míngyuè 低頭思故鄉Dī tóu sī gùxiāngGeschreven door 李白 Lĭ Bái (701-762) Csendes éj gondolatokKáprázva ébredek: idegen ágy. Fehér hó lepi szobám padlatát. Fel-nézek: a hold vakítva ragyog. Fejem le-csügged – hazagondolok.Li Taj-po (701–762)Magyarra fordította: Szabó Lőrinc, 1964 Gedachten in een stille nacht Het … Gedachten in een stille nacht / Csendes éj gondolatok / 靜夜思 olvasásának folytatása

Snijders-Dósa Tünde: Honvágy és harc

Egy olyan mély, belső érzelemborítja, mint felleg a szívemKét és fél sötét évtizedAmit sugall, te mind elhiszedHegyek, bokrok vagy síkságokSzívet pusztító némaságokHiába éltem, zajban, rajbanFensőséges királyi kasbanMondhatnám, hogy e felhő sötétDe úgysem látod te a sebét Panaszomat nem emeltemHalló fülek elé nem kergettemNéma lettem, mint egy kőS te ezt látod, mint külső Elhagytam utat, várost, … Snijders-Dósa Tünde: Honvágy és harc olvasásának folytatása

Főgondnoki köszöntő presbiter- és diakónusavatás alkalmából

Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban; Tünde, Árpád, Adrienn és Annamária! // Az imént fogadalmat tettetek Krisztus Anyaszentegyházának a szolgálatára, mint presbiter, mint diakónus. // Ezek a tisztségek az új testamentum egyházának a tisztségei, Jézus Krisztus ajándéka a gyülekezetnek.

Snijders Tünde: A türelem nagy áldás

Rendszeresen az új év közeledtével szokásom visszatekinteni a lassan már a múlt völgyébe leereszkedett évre. Ez év kezdetén az egyik lányom majdnem szívszorongató hangon hívott, hogy nézzem meg a kínai híreket. Az ázsiai kultúra iránti érdeklődése miatt elég gyakran osztott meg velünk részleteket, és néha-néha sokalltam, mert én is számtalan egyéb dologgal voltam elfoglalva. Végül is rászántam magam, és meghökkenve tekintettünk meg egy-egy Twitteres beszámolót a wuhani covidos eseményekről.

Snijders Tünde kiállítása Zwolléban: 2019 karácsony nagyhetében

Csinos kivitelezésű füzetet tartunk kezünkben, benne három színes felvétellel a Snijders Tünde 2019-es decemberi kiállításáról. Ennek helyszíne a dr. Berta család lakása volt, ahol többen is tiszteletünket tettük a zwollei magyarok köréből. Az elegáns negyedből a szomszédok és ismerősök jöttek el, akkor még nem ijesztett el senkit sem a járványveszély.

Snijders-Dósa Tünde: Egészséges gyökér

Szentháromság utáni XI. vasárnapján, tekintettel a templomi tevékenységeket is érintő kormányhatározatra és mindannyiunk egészségének védelmére berendezett zwollei Lutheránus templom majdnem szűknek bizonyult gyülekezetünk kettős ünnepi istentisztelete alkalmával. Ugyanis Szent István napi megemlékezés és Johanna Jiřina keresztelésére gyűltünk össze.