Főgondnoki köszöntő presbiter- és diakónusavatás alkalmából

Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban; Tünde, Árpád, Adrienn és Annamária! // Az imént fogadalmat tettetek Krisztus Anyaszentegyházának a szolgálatára, mint presbiter, mint diakónus. // Ezek a tisztségek az új testamentum egyházának a tisztségei, Jézus Krisztus ajándéka a gyülekezetnek.