Népmozgalmi adatok 2020-ban, és az egyházi élet jellemzői a gyülekezetben

Lapunkban folyamatosan tájékoztattuk a híveinket az egyházközségi élet eseményeiről, munkanaplót vezetünk, közöljük a rendtartások és a prédikációk szövegét a honlapon. A megkeresztelt gyermekek (2020-ban három alkalommal), a hitükről bizonyságot tevő konfirmált ifjak (2020-ban ketten), a házasságkötésüket egyházi esküvéssel megpecsételők (eddig egy alkalommal), továbbá a temetések, az elhunyt testvéreink adatainak a bejegyzésére Anyakönyv szükségeltetik. Kolozsvárról máris … Népmozgalmi adatok 2020-ban, és az egyházi élet jellemzői a gyülekezetben olvasásának folytatása

Nt. Sólyom Uzonka lelkipásztor életútja

Sólyom Uzonka Lilla vagyok, Miskolcon láttam meg a napvilágot. Élő hitű szüleim öt gyermeket neveltek fel. Az életben való tájékozódáshoz hűséget, történelmi gyökereket, nemzedékeken átívelő szeretetet és egymás iránti felelősséget kaptunk. Adtak volna ők hitet is, de mint Édesanyám mondja, Istennek gyermekei vannak, unokái nincsenek: nekünk magunknak kell(ett) megjárni hitharcunkat. Debrecenben kezdtem el a teológiát, … Nt. Sólyom Uzonka lelkipásztor életútja olvasásának folytatása

25 jaar Roemenië Commissie Zwolle Plantagekerk

In 1995/1996 is door een vriendengroep uit de Gereformeerde Kerken te Zwolle, op advies van János en Hannie Herman- Mostert, contact gelegd met Ds. Bibza István in Cluj-Napoca voor financiële hulp met de bouw van een kerk. Later werd Ds. Bibza Gabor ons contact persoon. In 1999 zijn 4 leden van deze Roemenië commissie voor … 25 jaar Roemenië Commissie Zwolle Plantagekerk olvasásának folytatása

Hermán M. János: Apokalipszis. Hollandul közölt naplójegyzetek. Száz éve szabadult az orosz hadifogság poklából Nagy Kálmán segédlelkész

Kereken negyven évvel ezelőtt másolta le nékem Urbán Ákos a „De Hongaarsche Heraut” évfolyamait. Ez a kútfő, mintegy az 1922 és 1927 közötti magyar-holland egyházi kapcsolatok gyűjteménye, ma is elérhető a Vrije Universiteit könyvtárában. Az 1924-es augusztusi számban olvashatjuk a halál torkából többször is megmenekült lelkész oroszországi szenvedéseinek a történetét aki 1921 nyarán térhetett vissza … Hermán M. János: Apokalipszis. Hollandul közölt naplójegyzetek. Száz éve szabadult az orosz hadifogság poklából Nagy Kálmán segédlelkész olvasásának folytatása

Ds. Jan Post-Hospers temetése 2021. február 16-án

Az Ichtuskerk templomában (Colmschate, Deventer) búcsúztatták a 67 éves lelkipásztort. Harmincöt éve a Kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Teológiai Intézetben folytatta postacademiai tanulmányait.Dr. Tőkés István professzornak volt az egyik tanítványa. Feleségével, Trijnie Plattje nagytiszteletű asszonnyal két esztendeig éltek a kommunista Romániában, ahol számos alkalommal segítettek gyógyszerrelés egyéb segédeszközzel a nyomorúság idején. - Az R.D. híradásában az … Ds. Jan Post-Hospers temetése 2021. február 16-án olvasásának folytatása

2020 dec. 24-én elhunyt nt. Paksy János nyugalmazott hollandiai lelkipásztor

2020 dec. 24-én elhunyt nt.Paksy János nyugalmazott hollandiai lelkipásztor a haarlemi Kennemerhart/Overspaarne) otthonban. Tineke és Peter Ingwersen atyánkfiai, intézkedtek a temetéséről, amelyre 2021 január 5-én kerültsor. Paksy János tiszteletes testvérünknek ez volt a választott Igéje: „Kezedre bízom lelkemet, te váltaszmeg engem, Uram, igaz Isten!”(Ps. 31:6). A halotti kártya szövege En dit is het eeuwige leven, … 2020 dec. 24-én elhunyt nt. Paksy János nyugalmazott hollandiai lelkipásztor olvasásának folytatása

Handó Gergő: A madéfalvi veszedelem emlékére

Olt folyó balladája Uram én Is-tenemUgyan mi lelt-en-gemMádéfalvi barnalegényBé-ug-rott az Olt-ba Oltfo-lyó Olt fo-lyóEjde gonosz fo-lyóElvetteda barnalegénytElsodortad KökösfeléNőül akart ve-nni Olt fo-lyó Olt fo-lyóTe fe-kete holl-lóElvetteda legényemetVájjad kimind kétszememetHogy le-gényt ne lás-sak Elvetteda legényemetVájjad kimind kétszememetHogy le-gényt ne lás-sak Sej márle-gényt nem lá-tokNapnyug-tát-sem lá-tokÁtkozott le-gyenkérésemS vele az e-gészéletemSodorj engem á-tok Átkozott le-gyenkérésemS vele az e-gészéletemSodorj … Handó Gergő: A madéfalvi veszedelem emlékére olvasásának folytatása

Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Balog Zoltán új dunamelléki református püspöknek megválasztásához

Orbán Viktor: Aligha találunk példát arra, hogy egy miniszterből püspök legyen A Dunamelléki Református Egyházkerület csütörtökön 67 százalékos szavazattöbbséggel választotta püspökévé Balog Zoltánt. „Bár tudjuk, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, mégis gyakori tapasztalatunk, hogy a felelősséggel járó feladatok időről időre megtalálják a szolgálatra kész embereket. Olyanra viszont aligha találunk példát Magyarország történetében, hogy egy miniszterből püspök … Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Balog Zoltán új dunamelléki református püspöknek megválasztásához olvasásának folytatása

A keleti egyház nagyböjti imádsága

Életem Ura és Uralkodója!Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség,könnyelműség, pénzvágyés megszólás szellemét!Ajándékozd inkább szolgádnaka józanság, alázatosság,állhatatosság és szeretet lelkét!Igen, Uram és Királyom,add, hogy megismerjem bűneimetés meg ne ítéljem felebarátomat,mert Te áldott vagy mindörökké,Ámen Szír Efrém (306-373) Megjelent a Zwollei Harangszó 2021/1-2 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt. A holland nyelvű … A keleti egyház nagyböjti imádsága olvasásának folytatása