Peregrináció, prédikáció, katedra és szószék

Az első utrechti magyar istentisztelet 300. évfordulójára Tisztelgő virágainkat az imént helyeztük volna el a fűvészkertben. Ehelyett – csalódottan - a magyar emlékjel eltűnésére hívjuk fel a figyelmet. A hollandiai magyarság az egyetemmel együttműködve 2001 március 29-én állított fel egy emléktáblát, amelynek ez volt a felirata: „Magyar Kápolna. – 1644-ben az Egyetem építtetett egy előadótermet, … Peregrináció, prédikáció, katedra és szószék olvasásának folytatása

Hálaima

Istenünk, hálát adunk ezért a mai napért, hogy akik ma itt összegyűltünk, magyarok, hollandok, más anyanyelvűek, Európa sok tájáról érkezve, ezt az Igét hallhattuk. Hálát adunk Neked azért, hogy sok száz évvel ezelőtt a Reformáció ideje alatt az Evangélium Igéje magyar ajkú embereket is elért, és Heltai Gáspár szavaival élve: tél-túl (itt is, ott is) … Hálaima olvasásának folytatása

Urbán Ákos megnyitó beszéde, Pieterskerk, 2022 november 19-én

Mélyen tisztelt egybegyűltek! Áldást, békességet kívánok ezen a megszentelt helyen! Ismeretes, hogy valamikor a magyar peregrinusok is gyakran jártak ide istentiszteletre! A szervezők nevében, mint a Zwollei Egyházközség gondnoka és a Hollandiai Magyar Szövetség elnöke, mindnyájukat üdvözlöm. Isten hozta kedves vendégeinket Hollandiából, Magyarországról és Erdélyből! Szeretettel köszöntöm dr. Kocsis András Nagykövet urat, örvendünk hogy eljöhetett … Urbán Ákos megnyitó beszéde, Pieterskerk, 2022 november 19-én olvasásának folytatása

Miért szeretjük a meséket….

Igenis van egy szerető Megváltónk, akinek az élete nem mese volt, sőt sok éves szolgálat és türelmesség után keresztfán végződött, de ezáltal legyőzte az erőt,ami valaha is elszakíthatott volna Istentől. Ő megmentett, mert megtette azt, amire mi nem tehettünk meg, s megtapasztalta, a legnagyobb elhagyatottságot, és mindezt azért, hogy nekünk ne kelljen. És győzedelmeskedett, és feltámadt!

GPS, a biztonság íze – Párizs megér egy istentiszteletet

Párizs magyar református gyülekezetébe volt hivatalos Rácz Ervin szigetlankai lelkipásztor. A Franciaországi Magyar Protestáns Református Egyház havonta egyszer tart istentiszteletet. Bérelik a templomot. Nincs lelkipásztoruk, 25 éve minden hónapban más-más meghívott lelkész prédikál. Nagy Erika sárközújlaki- és Máthé Róbert vetési lelkész már szolgált ott. Ez év márciusának első vasárnapján a Szatmár-szigetlankai református lelkészre került sor, az ő élménybeszámolóját olvashatják az alábbiakban

Közéleti találkozó

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kezdeményezésére a világjárvány miatti két év kihagyás után ismét nagy számban találkozhattak az egyházi és világi elöljárók az egyházkerület székházában. A találkozó házigazdája a helyszínt adó egyházkerület elnöksége, Csűry István püspök és Bara Lajos főgondnok. Jelen volt Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, RMDSZ elnök, Balog Zoltán püspök, zsinati elnök és Szabó Ödön képviselő. A találkozót Forró László egyházkerületi főjegyző moderálta.

…ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre…

Sokan érkeznek Kárpátaljára, részben továbbmennek, de több ezren itt maradnak. Reménykedem, hogy most az emberek fogékonyabbak lesznek az Igére. Isten nélkül a diplomácia is csődöt mond, látjuk, végül háború lett. Isten nélkül ez a világ nemcsak istentelen, de embertelenné válik, halált, kárhozatot eredményez. A Lukács evangéliumának idézett igeverseit nagyon komolyan kell venni, és nem szabad holnapra halasztani az Istenhez fordulást, a megtérést, az imádkozást, a szívünk megnyitását Jézus előtt, ezt meg kell tenni még ma!

Snijders-Dósa Tünde: Erősödjünk és növekedjünk lelki táplálékkal

Legyünk tudatos követői a mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak. Gyakoroljuk továbbra is a keresztény életvitelt. Legyünk motiválva és motiváljuk továbbra is egymást a szeretetre, egymásra való figyelésre és az Úr követésére. Hordozzuk továbbra is imában gyülekezetünk életét, hogy az istentiszteletek ez évben is megtarthatóak legyenek, mindenki egészségben részt tudjon venni az alkalmakon.

Dr. Barta Zsolt és Barta Lívia bemutatkozása

Dr. Barta Zsolt vagyok, 2007 óta a rédei református egyházközség lelkipásztora. Emellett 6 éve a Pápai Református Teológiai Akadémián tanítok leendő lelkipásztorokat és hitoktatókat a Gyakorlati Teológiai Intézet vezetőjeként. Tagja vagyok a Magyarországi Lelkészképesítő Bizottságnak valamint részt vettem az új Magyar Református Énekeskönyv több évig tartó előkészítő munkálataiban. Líviával, aki szintén lelkipásztor, a budapesti Teológián ismerkedtünk meg. Ő dunántúli származású és Balatonfüreden gyermekeskedett. Középiskolás éveit a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában töltötte a rendszerváltozás utáni újraindulás éveiben. 2001 nyarán kötöttünk házasságot majd egyenesen Amerikába repültünk az atlantai Columbia Seminaryn elnyert ösztöndíjas évre. Az államvizsgám miatt én csak két héttel később utaztam Lívia után.

Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!

„Bízzatok én vagyok, ne féljetek!” Isteni erejével és Isteni fenségével űzi el kétségbeesésünket és halálfélelmünket, amely hatalmába kerít minket a bajban. Ahhoz, hogy ezeknek a vonzásából kikerüljön Péter, ki kellett lépnie a hajóból, el kellett indulnia Jézus felé és végig rá kellett néznie. Merjünk mi is kilépni problémáink vonzásából és engedjünk egy sokkal erősebb vonzásnak, a megváltás erejének, ami Jézusban elérhetővé vált számunkra! Ne féljünk a bajoktól, mert azokban is megmutatja Isten az Ő hatalmát, lehetetlen dolgokra tesz képessé minket és általuk is közelebb kerülhetünk Jézushoz.

Higgyünk és járjunk az Úrral

Példát mutatva, hittel járjunk, dolgozzunk, éljünk. Az Úrra bízva az életünket. Elfogadva az Ő segítőkészségét! Mert, ha azt elfogadjuk, Ő magát is elfogadjuk. Ha Őt magunkhoz hívjuk, magunkhoz engedjük, Ő nekünk segítségünkre jön és ígérete szerint nyugalmat ad a nyugtalanságunkban, békét a békétlenségben, örömet a bánatunkban, gyógyírt a fájdalmainkban, társunk lesz az egyedüllétünkben és erő az erőtlenségünkben.

In memoriam dr. Pungur József

Dr. Pungur József református lelkész, teológiai professzor a napokban töltötte volna be a 90-ik életévét. Atyai jó barátunk volt 1968 óta, amikor a Zsinat külügyi osztályán minket nemcsak zsebpénzzel, hanem értékes könyvadományokkal támogatott és irányított hasonló szelid lelkű és jóravaló lelkész testvérekhez, akik gyógyszereket vásároltak,

A Vatikán nyomására visszavonta az Európai Bizottság a „karácsony” szót tiltó javaslatát

„Az első a világunkra jellemző sokszínűség. Sajnos az a tendencia, hogy mindent homogenizálunk, nem tudván, hogyan kell tiszteletben tartani a jogos különbségeket, természetesen nem válhat a megosztás vagy a diszkrimináció forrásává, ezeket egyesíteni kell egy teljes és integrált emberiség felépítése érdekében. A második az, hogy elfelejtjük, mi a valóság. Aki pedig szembemegy a valósággal, az komoly veszélynek teszi ki magát. Végül ott van a gyökereink eltörlésének szándéka, különösen ami a keresztény ünnepeket, Európánk keresztény dimenzióját is illeti.”

Interjú Gábor Dzsingisz holland államtitkárral, aki 2021. november 26-án életéről és a Hollandiába való 1956-os érkezéséről beszélt az NTR adásában.

Tientallen Hongaren vinden 65 jaar geleden onderdak in Ootmarsum. Dzsingisz Tientallen Hongaren vinden 65 jaar geleden onderdak in Ootmarsum. Dzsingisz Gabor, oud-burgemeester van Haaksbergen, is het warme welkom van toen nooit vergeten. „Elke nieuwe vluchtelingenstroom herinnert mij aan toen.”