Tekintsünk Krisztusra, akire épülünk

Tekintsünk arra a Krisztusra, akire épülünk, arra a sarokkőre, akire életünket, egyházunkat építhetjük. Ekkor történik meg, hogy a kapott gyümölcsöket nem magunknak tartjuk, elindulunk vagy még jobban megerősödünk abban a felfogásban, hogy a Világ és benne mi is az egész életünkkel Isten tulajdonai vagyunk, benne csak birtoklunk és nem bitorlunk.

Isten Krisztusban megjelent szeretete köré épüljön az életed!

Mi emberek sohasem leszünk egyformák és sohasem tudjuk a másik embert teljesen megérteni. Talán még magunkat sem fogjuk kiismerni sohasem. Isten nem is várja ezt tőlünk: Ő teremtette az ember szívét, Ő ismeri a szót, amely még nincs is ajkunkon. Nekünk egyetlen parancsot adott, amiben benne van minden parancs: Szeress! Isten Krisztusban megjelent szeretete köré épüljön az életed!

Wij zijn allen gedoopt in één Geest

‘Geliefde broeders en zusters!'  In het Hongaars gebruiken wij voor beide woorden een enkel woord, wat je kunt vertalen met 'lichaam-bloed' (testvér). Het feit dat wij elkaar zo mogen aanspreken laat zien dat wij dat ook van elkaar zijn...één van lichaam, een van bloed. Beide zal ik nu proberen te duiden. Wij hebben zojuist 1 … Wij zijn allen gedoopt in één Geest olvasásának folytatása

Als Jezus niet is opgestaan…

Maar in de kamer daarnaast hebben zij nog een graffito gevonden. In de muur gegraveerd, weer dezelfde naam: Alexamenos fidelis… - wat letterlijk betekend: Alexamenos is trouw… Hij bleef geloven. Ondanks alles wat er over hem werd gezegd. Ondanks alles wat er over Zijn Heer werd gezegd…bleef hij trouw aan wat de Heilige Geest aan Hem bekend heeft gemaakt: Maar nu! Christus ís opgewekt uit de doden…Halleluja! AMEN

Een kreet is als een uiting van vertrouwen

Laten wij vrijmoedig, eerlijk durven uit te roepen tot God, die onze trouwe Vader is in Jezus Christus. Hij alleen is degene die ons door zijn Geest kan geven om met de psalmist te belijden: In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen. Moge de Heer dit geven aan allen die wakker liggen van geweervuur, die het uitschreeuwen van hun ziekte, die vrezen voor of rouwen om hun dierbaren, en voor ons allen die op Hem vertrouwen.

A kiáltás, mint a bizalom kijelentése

Merjünk mi is bátran, őszintén kiáltani Istenhez, aki Jézus Krisztusban hűséges Atyánk. Egyedül Ő az, aki Lelke által nekünk is megadhatja, hogy a zsoltárossal együtt valljuk: Békességben fekszem le, és legott elalszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. Adja meg ezt az Úr mindazoknak, akik puskaropogásban virrasztanak, betegségükből kiáltanak, szeretteiket féltik vagy gyászolják, s nekünk mindannyiunknak, akik Benne bízunk. 

GPS, a biztonság íze – Párizs megér egy istentiszteletet

Párizs magyar református gyülekezetébe volt hivatalos Rácz Ervin szigetlankai lelkipásztor. A Franciaországi Magyar Protestáns Református Egyház havonta egyszer tart istentiszteletet. Bérelik a templomot. Nincs lelkipásztoruk, 25 éve minden hónapban más-más meghívott lelkész prédikál. Nagy Erika sárközújlaki- és Máthé Róbert vetési lelkész már szolgált ott. Ez év márciusának első vasárnapján a Szatmár-szigetlankai református lelkészre került sor, az ő élménybeszámolóját olvashatják az alábbiakban