Snijders-Dósa Tünde: Erősödjünk és növekedjünk lelki táplálékkal

Az egyik lányom egy pár héttel ezelőtt nemcsak egy remek zeneművet írt át 9 hangszerre, hanem még ő is vezényelt a fellépés alatt. Megnéztük a felvételt. Egyszóval lenyűgözött, mert nem tudtuk, hogy még karmesterséggel is foglalkozik. Gyakorlatlanul, de mégis olyan pontos és határozott mozdulatokkal vezette a 12 zenészből álló zenekart, mintha már évek óta ez lenne a munkája. Egyik hangszer sem próbálta háttérbe szorítani a másik hangszer hangját, hanem összehangolva hibátlanul a ’karmestert’ követték. Érdekes volt látni a végén, hogy minden zenésznek öröm, elégedettség és nyugalom volt az arcán, mintha valami nagy sikerben lett volna részük. Bizonyára siker is volt, mert úgy az átírás, mint a gyakorlatban való kivitelezés szépen visszatükrözte a szerző elképzeléseit. Ez a siker, nemcsak a lányomnak volt bíztatás, hogy tovább folytassa a zeneművek több hangszerre való átírását, hanem a zenészeket is bíztatta az együttműködésre és hangszerek játszásának a folytatására.

Úgy vettem észre, mintha ezeket a zenészeket a zene, az együtt játszás, fellépés táplálná. Begyakorolnak egy-egy zeneművet, előadják, majd újra kezdik, mint az ember a táplálkozást. Ha nem ’étkeznek’, legyengülnek, nem fejlődnek. Viszont a motivált zenészeknek sosem lesz elegük a gyakorlásból, a fellépésekből, a hangszer játszásból. Ez táplálja és élteti őket. Így együtt később nagyobb feladatokra is képesek lesznek, mint például a Holland Gitárzenekar több mint 100 gitárossal való harmonikus együtt való koncertezése, mellyel mindkét lányunk is rendszeresen fellépett.

“Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, a mely Istennek szájából származik.” Máté 4:4

Karácsony előtt kis gyülekezetünk is nagy lendülettel, mint egy több hangszerből álló zenekar, készült a karácsonyi ünnepségre. A körülmények miatt online hangoltuk össze a programot, és ki ahogyan tudott besegített. Nagyon reménykedtünk abban, hogy a templom kapui nem záródnak be karácsonyra és senki sem betegszik meg, hogy tudjunk találkozni, egymással ünnepelni. Mégis, pont karácsony előtt lettünk értesítve, hogy a vírus miatt nem tarthatjuk meg az ünnepi istentiszteletet Zwolléban a megszokott helyen. Mielőtt elcsüggedtünk volna, az Úr gondoskodott arról, hogy az Ő dicsőségére együtt ünnepelhessünk: nagy örömünkre Urkben egy 1000 lelket befogadó templomban kaptunk helyet. Amiért nagy hála és köszönet az Urk-i testvéreinknek.

Karácsonykor 30 darab ajándékcsomagot sikerült készítettünk a gyülekezetünkhöz tartozó gyermekek számára. Megható volt több gyülekezeti tagunk segítőkészsége. Itt megemlíteném Kasper Kriszta által készített aranyos kis zsákocskákat, amelyeket odaadó szorgalommal a gyermekek részére varrt. Ezekbe tettük a Berekméri Annamária által vásárolt finomságokat, amelyekhez adományokat is kaptunk, amit hálás szívvel köszönünk mindenkinek, többek között a Truczkai családnak. Ugyancsak veszem itt a lehetőséget, hogy gyülekezetünk nevében megköszönjem Rohaan Éva testvérünknek is segítségét a karácsonyi program kivitelezéséhez és Hermán Mostert Dániel Ottónak, hogy elvállalta istentisztelet alatt zongorával kísérni az énekeket. Végül, de nem utolsósorban hála és köszönet Hermán János Mostert nyugalmazott lelkipásztorunk és Bartha Zsolt lelkipásztor szolgálatáért.

Lelkünket megvidámították a kicsinyek és nagyok, egyaránt. Biztosak vagyunk abban, hogy sok szívbe eljutott, és minden résztvevő számára lelki táplálékot nyújtott a karácsonyi üzenet. Reméljük, hogy Isten igéje táplált, erősített és motivált, mint a zene a zenekarosokat.

Legyünk tudatos követői a mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak. Gyakoroljuk továbbra is a keresztény életvitelt. Legyünk motiválva és motiváljuk továbbra is egymást a szeretetre, egymásra való figyelésre és az Úr követésére. Hordozzuk továbbra is imában gyülekezetünk életét, hogy az istentiszteletek ez évben is megtarthatóak legyenek, mindenki egészségben részt tudjon venni az alkalmakon. Mert ezeken az alkalmakon elhangzott ige és együttlét sokunk számára, főleg itt távol az anyaországtól élőknek, lelki erősítésként és lelki táplálékként szolgál/szolgálhat. Szükségünk van lelki táplálékra, Isten igéjére, tanítására, hogy lelkileg növekedni, erősödni tudjunk. Minél több időt töltünk Isten közelségében, minél többet olvassuk a nekünk adatott igét, Isten szavát, annál erősebbek leszünk hitben és cselekedetben.

Így növekedjünk és erősödjünk a gyülekezetünkkel együtt az Ő igéje által, az Ő dicsőségére.

Kelt: 2022 február 1-én

Megjelent a Zwollei Harangszó 2022/1-2 számában, mely teljes egészében letölthető itt.