Urbán Ákos megnyitó beszéde, Pieterskerk, 2022 november 19-én

Mélyen tisztelt egybegyűltek! Áldást, békességet kívánok ezen a megszentelt helyen! Ismeretes, hogy valamikor a magyar peregrinusok is gyakran jártak ide istentiszteletre!

A szervezők nevében, mint a Zwollei Egyházközség gondnoka és a Hollandiai Magyar Szövetség elnöke, mindnyájukat üdvözlöm. Isten hozta kedves vendégeinket Hollandiából, Magyarországról és Erdélyből!

Szeretettel köszöntöm dr. Kocsis András Nagykövet urat, örvendünk hogy eljöhetett erre a jubileumi ünnepségre.
Hasonló tisztelettel köszöntjük dr. Kováts Antónia konzul asszonyt, akivel most először találkozunk, érezze jól magát körünkben.
Isten hozta dr. Gábor Dzsingisz államtitkár urat is, mindig jól esik, amikor megtisztelhet a jelenlétével. Ő maga is műlt századi peregrinus, akárcsak az idén elhunyt testvérünk, dr. Tóth Miklós, akire kegyelettel emlékezünk.

Hála Istennek, hogy Ódor Balázs, a Magyar Református Egyház Zsinatának a képviselője is eljöhetett, ő a kárpát-medencei és a külügyi osztály vezetője.

Számunkra megtiszteltetés, hogy D. Dr. Henk van de Graaf lelkész testvérünk tart nyitó áhítatot, őt a Hollandiai Református Egyház Zsinatának volt elnökeként köszöntöm szeretettel

Azért pedig, hogy örömünk teljes legyen, megérkezett erre a jubileumra a Debreceni Hittudományi Akadémia küldöttsége, főtiszteletű dr. Barát Bála rektor úr és dr. Gonda László egyetemi docens vezetésével. Mindnyájukat szeretettel köszöntöm, beleértve az általuk vezetett küldöttséget is, név szerint: Kőszeghy Attila nyelvtanár testvérünket, külügyi referens urat; Petkes Piroska Judit segédlelkészt, Szabó Gergő Ottó teológiai hallgatót, aki jelenleg szénior-helyettes; Tulipán Márton teológiai hallgató testvérünket, aki versmondásra is felkértünk; köszöntjük továbbá Gazda Márton István teológiai hallgatót, Koncz Karola teológiai hallgatót és Fedecsku Noémi tanító szakos hallgató testvérünket.

Megragadom az alkalmat, hogy a sajtó képviselőit is köszöntsem, számunkra fontos, hogy tudassuk a mai időkben ezt az örvendetes eseményt, a magyar peregrinatio történetének a jeles találkozóját.

A továbbiakban dr. Hermán János nyugalmazott lelkipásztor testvérünk mutatja be a szimpózium szereplőit. Szívből köszönjük a munkáját, amelyet a kezünkben lévő műsorfüzet is tükröz, és amelynek az összeállításához sokan segítettek.

Kedves Testvéreim! Mai feladataim közé tartozik a most felállított kiállítás megnyitása.

Elsőként drs. Millisits Máté művészettörténész összeállítására hívom fel a figyelmet a holland-magyar református kapcsolatok vonatkozásában. Ezt az anyagot már láthattuk a másfél évvel ezelőtti kampeni konferencián, ahol a gyermekvonatokkal kapcsolatos témáról értekeztek dr. Réthelyi Orsolya és Maarten Aalders testvérünknek köszönhetően. Másodszor Leányfalun, a Raavasz- találkoztam ezzel a kiállítással a nyáron, akkor határoztuk el a kölcsönzését. Hálásak vagyunk, hogy a szállításban Nagykövet Urunk is támogatott. Millisits Máténak erre az alkalomra küldött szíves üdvözletét is továbbítom.

Dr. Fekete Ágnes összeállítása a Reformáció és a peregrinatio történetéből válogatott eseményeket és képeket tár elénk. Dr. Bozzay Réka hívta fel a figyelmünket erre az értékes és a mostani alkalomhoz illő anyagra, amelyet 2017-ben Érden állítottak ki először a Magyar Földrajzi Múzeum épületében. Köszönjük szépen dr. Fekete Ágnes kölcsönzését, és az ő üdvözletét is tolmácsolom. Szívesen emlékezünk a három évvel ezelőtti Család Napunkon való részvételére.
Áldott együttlétet, hasznos tanácskozást és beszélgetéseket kívánok, reméljük, hogy máskor is találkozhatunk a peregrinatiohoz fűződő hasonló értekezéseken.

A kiállítást ezennel megnyitottnak tekintem.

Elhangzott 2022. november 19-én a Peregrinatio Hungarica konferencián, Utrechtben.