Igazán megismertétek az Isten kegyelmét?

Isten kegyelmének a munkája az, hogy áttesz minket a hitetlenségből, az Isten-nélküliségből, az istentelenségből a Krisztussal való közösségbe. Fizikailag Munkácson, Kolozsváron, Bécsben vagy az éppen földrengéssújtotta Kolosséban maradunk, ott, ahol élnünk kell, de bárhol a Krisztussal való közösségben élhetünk tovább.

Magyarok húsvétja Hollandiában: Ünneplés egy hollandiai magyar gyülekezetben

A húsvéti öröm csodáját, azt hogy Jézus Krisztus az ő drága vére által a bűntől és a Sátán minden hatalmától megszabadított, azt hogy feltámadott, bizony hegymagasságú betűkkel kellene írni az égre, hogy vigasztaljon, amikor csüggedünk. Azt, hogy a Krisztus tulajdona vagyunk, élet által való istentisztelettel, személyes példával, a Krisztus-követés imádságos lépéseivel közvetíthetjük az embertársaink felé. Keressük a megfelelő helyeket, nyelvi és zenei eszközöket, a szeretetszolgálat alkalmait, az egymás hitét gazdagító beszélgetéseket.

Peregrináció, prédikáció, katedra és szószék

Az első utrechti magyar istentisztelet 300. évfordulójára Tisztelgő virágainkat az imént helyeztük volna el a fűvészkertben. Ehelyett – csalódottan - a magyar emlékjel eltűnésére hívjuk fel a figyelmet. A hollandiai magyarság az egyetemmel együttműködve 2001 március 29-én állított fel egy emléktáblát, amelynek ez volt a felirata: „Magyar Kápolna. – 1644-ben az Egyetem építtetett egy előadótermet, … Peregrináció, prédikáció, katedra és szószék olvasásának folytatása

Lelkészi találkozó Zwolléban 2021. november 22-én

Az anyakönyvezés, a katekizáció, a családlátogatás és a 2022-es zeisti szabadtéri istentisztelet dátumának a kijelölése képezte a megbeszélés tárgysorozatát. Erasmus-ösztöndíjas teológus testvéreink idei és jövőbeli fogadásáról és beosztásáról is szó esett.

Hermán M. János: Apokalipszis. Hollandul közölt naplójegyzetek. Száz éve szabadult az orosz hadifogság poklából Nagy Kálmán segédlelkész

Kereken negyven évvel ezelőtt másolta le nékem Urbán Ákos a „De Hongaarsche Heraut” évfolyamait. Ez a kútfő, mintegy az 1922 és 1927 közötti magyar-holland egyházi kapcsolatok gyűjteménye, ma is elérhető a Vrije Universiteit könyvtárában. Az 1924-es augusztusi számban olvashatjuk a halál torkából többször is megmenekült lelkész oroszországi szenvedéseinek a történetét aki 1921 nyarán térhetett vissza … Hermán M. János: Apokalipszis. Hollandul közölt naplójegyzetek. Száz éve szabadult az orosz hadifogság poklából Nagy Kálmán segédlelkész olvasásának folytatása