Als Jezus niet is opgestaan…

Maar in de kamer daarnaast hebben zij nog een graffito gevonden. In de muur gegraveerd, weer dezelfde naam: Alexamenos fidelis… - wat letterlijk betekend: Alexamenos is trouw… Hij bleef geloven. Ondanks alles wat er over hem werd gezegd. Ondanks alles wat er over Zijn Heer werd gezegd…bleef hij trouw aan wat de Heilige Geest aan Hem bekend heeft gemaakt: Maar nu! Christus ís opgewekt uit de doden…Halleluja! AMEN

Een kreet is als een uiting van vertrouwen

Laten wij vrijmoedig, eerlijk durven uit te roepen tot God, die onze trouwe Vader is in Jezus Christus. Hij alleen is degene die ons door zijn Geest kan geven om met de psalmist te belijden: In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen. Moge de Heer dit geven aan allen die wakker liggen van geweervuur, die het uitschreeuwen van hun ziekte, die vrezen voor of rouwen om hun dierbaren, en voor ons allen die op Hem vertrouwen.