Isten fénye út a sötétben

A Messiás már itt van közöttünk…de eljövendő is. Az Országa már itt van közöttünk… de eljövendő is. Isten fénye már most világít…de majd teljes lesz. Akik ezt meglátják… azokat Isten arra szólítsa, hogy éljenek ebben a sötét világban… nem azért, hogy magukévá tegyék a sötétséget, nem azért, hogy féljenek tőle, hanem hogy vele szembe Isten örök Fényét állítsák. Így fogadjuk Isten fényét az idei Adventi várakozásban is.

Dr.G.H. v.d. Graaf: A létfontosságú nyelv

Isten az ő nagyságos dolgaival beszél, ezek az Isten nyelve. Ez az Isten igazságosságának, Isten megbocsátásának, Isten kegyelmének, Isten akaratának, Isten békéjének, Isten örömének a nyelve. A Szentlélek azt akarja, hogy tanuljuk meg ezt a nyelvet, beszéljünk ezen a nyelven. Ez nem egy rövid ideig való tanulás kérdése, hanem az életfogytiglan való „nyelv”-tanulás és „nyelv”-használat kérdése. Ez az, ami létfontosságú!

A tékozló Isten

Ez az Egyház kísértése és bűne: ahelyett, hogy betöltené az idősebb testvér szerepét, aki elmegy és visszahozza az elveszett fiatalabbat, ahelyett csak magára gondol, és nem érdekli sem az Atya fájdalma vagy öröme, sem a testvére sorsa. Vonakodunk megbocsátani, az igazunkat akarjuk érvényesíteni – ezzel szemben az Atya keresi az alkalmat a megbocsátásra.

Tekintsünk Krisztusra, akire épülünk

Tekintsünk arra a Krisztusra, akire épülünk, arra a sarokkőre, akire életünket, egyházunkat építhetjük. Ekkor történik meg, hogy a kapott gyümölcsöket nem magunknak tartjuk, elindulunk vagy még jobban megerősödünk abban a felfogásban, hogy a Világ és benne mi is az egész életünkkel Isten tulajdonai vagyunk, benne csak birtoklunk és nem bitorlunk.

Isten Krisztusban megjelent szeretete köré épüljön az életed!

Mi emberek sohasem leszünk egyformák és sohasem tudjuk a másik embert teljesen megérteni. Talán még magunkat sem fogjuk kiismerni sohasem. Isten nem is várja ezt tőlünk: Ő teremtette az ember szívét, Ő ismeri a szót, amely még nincs is ajkunkon. Nekünk egyetlen parancsot adott, amiben benne van minden parancs: Szeress! Isten Krisztusban megjelent szeretete köré épüljön az életed!

A kiáltás, mint a bizalom kijelentése

Merjünk mi is bátran, őszintén kiáltani Istenhez, aki Jézus Krisztusban hűséges Atyánk. Egyedül Ő az, aki Lelke által nekünk is megadhatja, hogy a zsoltárossal együtt valljuk: Békességben fekszem le, és legott elalszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. Adja meg ezt az Úr mindazoknak, akik puskaropogásban virrasztanak, betegségükből kiáltanak, szeretteiket féltik vagy gyászolják, s nekünk mindannyiunknak, akik Benne bízunk. 

Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!

„Bízzatok én vagyok, ne féljetek!” Isteni erejével és Isteni fenségével űzi el kétségbeesésünket és halálfélelmünket, amely hatalmába kerít minket a bajban. Ahhoz, hogy ezeknek a vonzásából kikerüljön Péter, ki kellett lépnie a hajóból, el kellett indulnia Jézus felé és végig rá kellett néznie. Merjünk mi is kilépni problémáink vonzásából és engedjünk egy sokkal erősebb vonzásnak, a megváltás erejének, ami Jézusban elérhetővé vált számunkra! Ne féljünk a bajoktól, mert azokban is megmutatja Isten az Ő hatalmát, lehetetlen dolgokra tesz képessé minket és általuk is közelebb kerülhetünk Jézushoz.

Közelebb, közelebb, Uram, hozzád!

Péternek ki kellett lépnie a hajóból, el kellett indulnia Jézus felé és végig rá kellett néznie. Merjünk mi is kilépni problémáink vonzásából és engedjünk egy sokkal erősebb vonzásnak, a megváltás erejének, ami Jézusban elérhetővé vált számunkra! Ne féljünk a bajoktól, mert azokban is megmutatja Isten az Ő hatalmát, lehetetlen dolgokra tesz képessé minket és általuk is közelebb kerülhetünk Jézushoz.