A kiáltás, mint a bizalom kijelentése

Merjünk mi is bátran, őszintén kiáltani Istenhez, aki Jézus Krisztusban hűséges Atyánk. Egyedül Ő az, aki Lelke által nekünk is megadhatja, hogy a zsoltárossal együtt valljuk: Békességben fekszem le, és legott elalszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. Adja meg ezt az Úr mindazoknak, akik puskaropogásban virrasztanak, betegségükből kiáltanak, szeretteiket féltik vagy gyászolják, s nekünk mindannyiunknak, akik Benne bízunk. 

Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!

„Bízzatok én vagyok, ne féljetek!” Isteni erejével és Isteni fenségével űzi el kétségbeesésünket és halálfélelmünket, amely hatalmába kerít minket a bajban. Ahhoz, hogy ezeknek a vonzásából kikerüljön Péter, ki kellett lépnie a hajóból, el kellett indulnia Jézus felé és végig rá kellett néznie. Merjünk mi is kilépni problémáink vonzásából és engedjünk egy sokkal erősebb vonzásnak, a megváltás erejének, ami Jézusban elérhetővé vált számunkra! Ne féljünk a bajoktól, mert azokban is megmutatja Isten az Ő hatalmát, lehetetlen dolgokra tesz képessé minket és általuk is közelebb kerülhetünk Jézushoz.

Közelebb, közelebb, Uram, hozzád!

Péternek ki kellett lépnie a hajóból, el kellett indulnia Jézus felé és végig rá kellett néznie. Merjünk mi is kilépni problémáink vonzásából és engedjünk egy sokkal erősebb vonzásnak, a megváltás erejének, ami Jézusban elérhetővé vált számunkra! Ne féljünk a bajoktól, mert azokban is megmutatja Isten az Ő hatalmát, lehetetlen dolgokra tesz képessé minket és általuk is közelebb kerülhetünk Jézushoz.

Isten üdvözítő terve

Ő nem változtatja meg, és nem adja fel tervét a világgal és az emberrel. Nekünk annak ellenére, hogy legtöbbször csak a visszáját látjuk ennek a tervnek, és Krisztus visszajöveteléig ez így is marad. De a kereszt miatt, a kegyelem miatt úgy lehet és úgy kell élnünk, amilyennek Isten teremtette az első embert, hogy szeressük a mi teremtő Istenünket, és szeressük felebarátunkat, mint magunkat. Mert ez Isten szőttesének a színe.

Jézus megoldotta már az életem

Jézus már megoldotta az életem, és boldoggá akar tenni. Meghallod ezt az üzenetet? Hiszel benne? „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom nektek, hogy eljön az óra

Halálból életbe

A húsvéti események lényege ez: Jézus Krisztus átment (általment) a halálából az életre. Nagypénteken az életből a halálba ment át, azért, hogy ez harmadnapra megforduljon. Ezáltal nemcsak a megváltoztathatatlannak tűnő sorrend fordult meg, hanem a célirány is megváltozott. Nem életből a halálba, hanem a halálból az életbe. Amiről addig csak ígéretek, sejtések voltak, az most, Jézus Krisztus feltámadásában láthatóvá, tapasztalhatóvá lett. Ez a húsvét újsága.

Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe

Amikor Krisztust hirdetjük másoknak… ne felejtsük el megismerni azt, akivel beszélünk. És nem oly módon, hogy folyton keressük a beszélgetésben, hogy mikor szúrhatjuk be Jézus nevét… hanem bízva abban, hogy a Szentlélek a maga idején megnyitja a beszélgető szívét… ÉS a maga idején nekünk is megoldja a nyelvünket, hogy a megfelelő dolgokat mondjuk. De ezt csak akkor lehet, hogyha tényleg érdekel a másik.