De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy? (1Móz 3,9)

16 éve, hogy egy napsütéses október 31-i reggelen, kitekintve a vonat ablakából azt olvasom: Lutherstadt Wittenberg. Micsoda tisztelet - gondoltam -, Wittenberg felvette annak a személynek a nevét, aki révén a történelembe véste magát e település. Ünnepi hangulat ragyogott az emberek arcán. A vártemplomhoz érve, Luther-korabeli öltözetben fogadtak minket.

Lélek által élni – lélek által járni (Galata 5:13-26)

Egy gyönyörű jelenetet láttam, igaz, hogy csak videófelvételen: Jeruzsálemben, a Siratófalnál szokták ünnepelni a zsidók a barmicvát. Olyasmi ez, mint a mi egyházunkban a konfirmáció, vagyis a fiatal zsidó fiúkat, 13 éves korukban befogadják a zsidó közösségbe, Isten népének önálló, felelős tagjaivá nyilvánítják. Ez azt is jelenti, hogy bár eddig szülei voltak felelősek azért, hogy … Lélek által élni – lélek által járni (Galata 5:13-26) olvasásának folytatása

Akinek van füle a hallásra, hallja!

Erdélyben, Segesváron van egy kis, XVI. századi szász templom, amit egy lepratelep és kórház mellé építettek. Németül így hívják: Siechhofkirche. Ennek a kis templomnak különlegessége az, hogy bejárata mellé, a külső falára is építettek egy szószéket, amire a szász evangélikus prédikátorok kiállhattak, hogy a templomkertben, biztonságos távolságban álló leprásoknak is hirdethessék azt az Igét, amire … Akinek van füle a hallásra, hallja! olvasásának folytatása

Mint a többi népek (1 Sám 8)

Voor de Nederlandse versie klik hier Szeretett testvéreim, nincsen nagyon sok tinédzser köztünk, akinek az utóbbi időben kellett esetleg ilyen hallania, de azt hiszem mindenki átérzi annak a fájdalmát, amit most fogok mondani. Amikor egy fiatal fiú vagy lány szerelmes, mi az a mondat, ami talán a legfájóbb lehet abban a helyzetben? Az, hogyha azt … Mint a többi népek (1 Sám 8) olvasásának folytatása

A győzedelmes hit (1 Ján 5:1-13)

Nederlandse versie Lekció: 1 Ján 5: 1-13     Textus: 1 Ján 5:4 Elég rég volt, ugye, hogy itt gyűlhettünk össze? Immár a harmincvalahányadik istentisztelet, és már-már kialakult a kis gyülekezetünknek egy bizonyos rutinja, megszokása is…még akkor is, hogyha sajnos olyan a jellege a gyülekezetünknek, hogy sokan jönnek-mennek, mint például a Németh család, vagy a Berta család. … A győzedelmes hit (1 Ján 5:1-13) olvasásának folytatása

A Szentlélek futótüze (Ap.Csel. 1:4, 37-38)

Voor de Nederlandstalige versie klik hier Minden egy csepp kis lánggal kezdődött. Testvéreim, ti értitek-e? Hogyan jutott el ide? És nem, nem arra értem, hogy hogyan jutottunk el odáig, hogy magyarokként egy holland halászfaluban gyűljünk össze istentiszteletre –bár ez a kérdés is megérne egy prédikációt. Nem arra értem, hogy mi hogyan jutottunk ide, hanem arra, … A Szentlélek futótüze (Ap.Csel. 1:4, 37-38) olvasásának folytatása

”Mit mondjunk hát?” Megvan az ideje az öleléstől való távoltartásnak

https://youtu.be/GjWv4qLfoHg Testvéreim! ”Mit mondjunk hát?” Szeretett testvéreim, úgy érzem, nekem is azzal a szófordulattal kell kezdenem ezt a prédikációt, amit Pál apostol is gyakran használ a leveleiben: “Mit mondjunk hát?” – mit is mondhatnánk akkor, amikor ilyen időket élünk? Amikor parányi vírus annyira hatalmába keríti világot, hogy falvak, városok, egész országok teljesen felismerhetetlenné váltak? És … ”Mit mondjunk hát?” Megvan az ideje az öleléstől való távoltartásnak olvasásának folytatása

Látásból hitbe vagy hitből látásba (Textus: Jn 20,24-29)

24Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. 25A többi tanítvány így szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára1, nem hiszem.26Nyolc nap … Látásból hitbe vagy hitből látásba (Textus: Jn 20,24-29) olvasásának folytatása

A sebet hordozó feltámadott (Textus: Jn 20,24-29)

https://soundcloud.com/erdelyi-gyuelekezet-media/2020-04-26-predikaciot-mond-zalatnay-istvan 24Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nemvolt velük, amikor megjelent Jézus. 25A többi tanítvány így szólthozzá: Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha nemlátom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal aszegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára1, nemhiszem.26Nyolc nap múlva ismét benn voltak … A sebet hordozó feltámadott (Textus: Jn 20,24-29) olvasásának folytatása

Húsvét csodája (2Tim 1:7) – Igehirdetés húsvét első napjára

Feltámadott a Jézus Krisztus! Bizonnyal feltámadott! —ezzel a köszöntéssel indult otthon a húsvét reggele, amióta az eszemet tudom.Az a mondat vagy mozdulatsor, amit gyakran el- és megismételnek, mélyenbevésődik, ily módon gondoskodva a biztonság érzéséről. Ezért kérik a kisgyerekek újra és újra ugyanazt a mesét. Nekik az a biztonságot jelenti: tudják, hogy mi fog következni és … Húsvét csodája (2Tim 1:7) – Igehirdetés húsvét első napjára olvasásának folytatása

Igemagyarázat, János evangéliuma 6. fej. 47-51. alapján

26Jézus ezt válaszolta nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből és jóllaktatok. 27Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten. 28Ekkor megkérdezték tőle: Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat … Igemagyarázat, János evangéliuma 6. fej. 47-51. alapján olvasásának folytatása

Akarod-e imádni Jézust? Jézus, Isten Fia eljött közénk – Mire sarkall ez bennünket?(Mt 2,1-12)

1Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, 2és ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. 3Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. 4Összehívott minden főpapot és a … Akarod-e imádni Jézust? Jézus, Isten Fia eljött közénk – Mire sarkall ez bennünket?(Mt 2,1-12) olvasásának folytatása

Igehirdetés Mt.1:18-25 alapján

Voor de Nederlandse versie, klik hier Szeretett Testvéreim, Keresztyén Gyülekezet! Amikor először akartam prédikálni erről az igéről a Máté ev. 1. részéből, Józsefről akartam prédikálni. Gondoltam: na, egyszer a férfiak szemszögéből mutatom be a karácsony előtörténetét.Arról akartam beszélni, hogy milyen kijelentést kapott József Istentől, amikor azt hitte, Máriamegcsalta őt és azért esett teherbe. Hogy milyen … Igehirdetés Mt.1:18-25 alapján olvasásának folytatása

Jól készítsétek útját, a vendég már közel (Ézs 40: 3-5, 42: 16)

18 évvel ezelőtt a kalotaszegi Inaktelkén nem volt aszfaltozott út. A Nádas patak mentén, keskeny, göröngyös út vezetett a nádasdaróci letérőtől, 5 kilométeren keresztül a kis zsákfaluba. Emlékszem, sokszor az utolsó 5 kilométer időben ugyanannyit igényelt a Kolozsvárról utazótól, mint az azt megelőző 25. Hatalmas, ágaskodó kövek, tenyérnyi mély kátyúk, esős időben pedig agyagos sár … Jól készítsétek útját, a vendég már közel (Ézs 40: 3-5, 42: 16) olvasásának folytatása

Igehírdetés 2 Mózes 20, 1-17 alapján

Előfohász: A mi segítségünk az Úr nevében van, aki a mennyet és a földet teremtette. Apostoli köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ének: 361,1-2,6-8Lectio: 2Móz 20,1-17 Bűnvalló imádság: Áldott légy, örökkévaló Istenünk, atyáink Istene, hatalmas és erős Isten, aki megemlékezel kegyelmedről és szövetségedről, és aki erős … Igehírdetés 2 Mózes 20, 1-17 alapján olvasásának folytatása

Istennel teljes élet (Ef 3,14-21)

Textus: Ef 3,14-21Lectio: Zsolt 27,1.7-14 Sosem hagyták el olyan nagy számban az egyházat Nyugaton, mint a mostani időkben. (Sokat szomorkodunk e jelenség láttán. Emberek százezrei fordítanak hátat a keresztyén vallásnak, hitnek, Bibliának, Istennek (?)…) Nem akarnak többé résztvevői lenni a hagyományos istentiszteleteknek. Ám tévedés lenne részünkről azt az elhamarkodott következettést levonni mindebből, hogy az embereket … Istennel teljes élet (Ef 3,14-21) olvasásának folytatása