Dr.G.H. v.d. Graaf: A létfontosságú nyelv

Isten az ő nagyságos dolgaival beszél, ezek az Isten nyelve. Ez az Isten igazságosságának, Isten megbocsátásának, Isten kegyelmének, Isten akaratának, Isten békéjének, Isten örömének a nyelve. A Szentlélek azt akarja, hogy tanuljuk meg ezt a nyelvet, beszéljünk ezen a nyelven. Ez nem egy rövid ideig való tanulás kérdése, hanem az életfogytiglan való „nyelv”-tanulás és „nyelv”-használat kérdése. Ez az, ami létfontosságú!