Isten üdvözítő terve

Ő nem változtatja meg, és nem adja fel tervét a világgal és az emberrel. Nekünk annak ellenére, hogy legtöbbször csak a visszáját látjuk ennek a tervnek, és Krisztus visszajöveteléig ez így is marad. De a kereszt miatt, a kegyelem miatt úgy lehet és úgy kell élnünk, amilyennek Isten teremtette az első embert, hogy szeressük a mi teremtő Istenünket, és szeressük felebarátunkat, mint magunkat. Mert ez Isten szőttesének a színe.

Jézus megoldotta már az életem

Jézus már megoldotta az életem, és boldoggá akar tenni. Meghallod ezt az üzenetet? Hiszel benne? „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom nektek, hogy eljön az óra

Halálból életbe

A húsvéti események lényege ez: Jézus Krisztus átment (általment) a halálából az életre. Nagypénteken az életből a halálba ment át, azért, hogy ez harmadnapra megforduljon. Ezáltal nemcsak a megváltoztathatatlannak tűnő sorrend fordult meg, hanem a célirány is megváltozott. Nem életből a halálba, hanem a halálból az életbe. Amiről addig csak ígéretek, sejtések voltak, az most, Jézus Krisztus feltámadásában láthatóvá, tapasztalhatóvá lett. Ez a húsvét újsága.

Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe

Amikor Krisztust hirdetjük másoknak… ne felejtsük el megismerni azt, akivel beszélünk. És nem oly módon, hogy folyton keressük a beszélgetésben, hogy mikor szúrhatjuk be Jézus nevét… hanem bízva abban, hogy a Szentlélek a maga idején megnyitja a beszélgető szívét… ÉS a maga idején nekünk is megoldja a nyelvünket, hogy a megfelelő dolgokat mondjuk. De ezt csak akkor lehet, hogyha tényleg érdekel a másik.

Halálból életbe

A Jézus feltámadása mindent megváltoztat… mert lehetővé teszi ezt az új életet. És ez az új élet… az örök élet most kezdődik. Azzal kezdődik, hogy halljuk az evangéliumot, és hitben válaszolunk rá. Halljuk a szeretet evangéliumát és arra szeretettel válaszolunk. Mert hogyha az örök élet most nem kezdődik, akkor sosem fog.

Van hely számodra az Atya házában

A fiú nyilván nem számított erre… hát hogy is lehetne, ez nem igazságos… hogy elpazarolta a vagyon felét… nem is tudja visszafizetni – és mégis visszafogadja az apja…és bár ez a példázat nem részletezi, tudjuk, hogy nem maradt visszafizetetlen az a tartozás… Jézus maga fizette meg saját vérével a kereszten. És ez az, amit most, jelenleg tesz az Atyai házban. Értünk imádkozik, közbenjár, és közben bíztat minket: Neked is van hely az Atya házában!

De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy? (1Móz 3,9)

16 éve, hogy egy napsütéses október 31-i reggelen, kitekintve a vonat ablakából azt olvasom: Lutherstadt Wittenberg. Micsoda tisztelet - gondoltam -, Wittenberg felvette annak a személynek a nevét, aki révén a történelembe véste magát e település. Ünnepi hangulat ragyogott az emberek arcán. A vártemplomhoz érve, Luther-korabeli öltözetben fogadtak minket.

Lélek által élni – lélek által járni (Galata 5:13-26)

Egy gyönyörű jelenetet láttam, igaz, hogy csak videófelvételen: Jeruzsálemben, a Siratófalnál szokták ünnepelni a zsidók a barmicvát. Olyasmi ez, mint a mi egyházunkban a konfirmáció, vagyis a fiatal zsidó fiúkat, 13 éves korukban befogadják a zsidó közösségbe, Isten népének önálló, felelős tagjaivá nyilvánítják. Ez azt is jelenti, hogy bár eddig szülei voltak felelősek azért, hogy … Lélek által élni – lélek által járni (Galata 5:13-26) olvasásának folytatása