Beszámoló a 71. zwollei magyar református istentiszteletről,

amelyet a zwollei Plantagekerk épületében tartottunk 2022 március 27-én déli 13 órai kezdettel.

A rendkívüli istentisztelet tartására  Mikes Kelemen Kör kihelyezett ülése alkalmával került sor.

Igehirdetéssel szolgált Hermán M. János, kántorizált Makkai Réka,  közreműködött nt. Barta Lívia, aki gitáron kísérte a prédikációt követő 775-ik éneket az Új Énekeskönyvből.

A perselypénz összege 136 euró volt, amelyet Urbán Ákos gondnok átutalt a Magyarországi Ökumenikus Szeretetszolgálat bankszámlájára a kárpátaljai menekültek segélyezésének a céljával.

A liturgiát negyven példányban Hermán M. János sokszorosította. A jelenlévőket Urbán Ákos gondnok köszöntötte.

Istentiszteleti jelenlét: 24 lélek. Név szerint: drs. Kelemen Csongor Attila, Urbán Ákos és Urbán-Kátay Emőke, Szilágyi Árpád, Dr. Barta Zsolt és nt. Barta Lívia ,Remko Snijders és Snijders-Dósa Tünde, Hermán M. János és Hannie, nt. Csanády Ágnes és Farkas Flórián, Van Bolhuis Szabó Emőke, nt. Paál Károly és Ildikó, dr. Mező István Mózes, nt. Gér András László, Czanik András, Deuten-Makkai Ráka és fia, Simon, Marci Mário, Snijders Laura, Molnár Zoltán Szabó László Lelystadtból.

****************

Különösen hálásak vagyunk Remko Snijders testvérünknek, aki a konyhai előkészítést, tea és kávéfőzést vállalta. A szeretetvendégség további teendőit a gyülekezeti tagokkal együtt végeztük, melyért mindenkinek hála és köszönet.

Farkas Flórián az Aranybulláról tartott bemutatót, Hermán M. János a Maarten Aalders-féle könyvet mutatta be: Hongaarse en Nederlandse Protestanten. Laura Snijders színvonalas gitárjátékkal emelte az ünnepi szimpózium hangulatát.

1. Francisco Tárrega, Lagrima
https://www.youtube.com/watch?v=KOiqArLby5o

2. Preludios Americanos, Nº 3 – Campo, Abel Carlevaro
https://www.youtube.com/watch?v=pR3U7aiQ5xI

Drs. Kelemen Attila Csongor tartott előadást, éspedig a Mikes Kör szervezésében elhangzó teológiai téma  keretében az erdélyi igehirdetés helyének a meghatározóiról. Az Egyház jelenéről és jövendőjéről szólott a téma. Gér András a kárpát-medencei magyarok egyházi életéről beszélt, Mező István pedig a kárpátaljai helyzetről számolt be.Közös vacsorával zártuk az együttlétet, a vacsora a Mikes Kör ajándéka volt.Áldást, békességet kívánunk mindenkinek a Presbitérium nevében!

A beszámolót készítette: Hermán M. János 2022 március 31-én

Megjelent a Zwollei Harangszó 2022/4 számában, mely teljes terjedelmében elolvasható itt.