Hálaima

Istenünk, hálát adunk ezért a mai napért, hogy akik ma itt összegyűltünk, magyarok, hollandok, más anyanyelvűek, Európa sok tájáról érkezve, ezt az Igét hallhattuk. Hálát adunk Neked azért, hogy sok száz évvel ezelőtt a Reformáció ideje alatt az Evangélium Igéje magyar ajkú embereket is elért, és Heltai Gáspár szavaival élve: tél-túl (itt is, ott is) villámlani kezdett az Istennek igéje.

És itt Hollandiában is szólhatott magyar nyelven is.Köszönjük, hogy így tetted lehetővé, hogy az emberek ne csak hallják, hanem értsék is Szavadat, és a Szentlélek ereje által meggyőződjenek annak igazságáról.Hálásak vagyunk azért a kötelékért is, ami magyar és hollandajkú embereket évszázadok során összekötött, hiszen rádöbbentünk, hogy ha Krisztus mindannyiunknak megengedi, hogy hit által Téged Atyánknak nevezzünk, akkor értelemszerűen egymásnak testvérei vagyunk.

Arra kérünk, add, hogy ezek a kötelékek minél jobban megszilárduljanak, erősödjenek…akár emberek között, családok között, lelkipásztorok között, egyetemek között, gyülekezetek között …Kérünk, engedd megéreznünk most is ezt a köteléket Veled és egymással, amikor közösen, mindenki a maga nyelvén imádkozza azt fohászt, amire az Úr Jézus Krisztus tanított minket:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké ÁMEN.

Drs. Kelemen Attila Csongor, Urk, a Zwollei Magyar Református Egyházközség vezető lelkésze. Elhangzott az utrechti Peregrinatio Hungarica konferencián, 2022. december 12-én.