„Gyermekvonatok” indultak, kereken 100 éve.

Tartalomjegyzék I. Knébel Miklós szolgálataII. Megkeresztelésétől a pappá való szenteléséigIII. 1920-1926 : Hollandiában szolgál, ő a „Hongaarsch Priester!”IV. Belgium: bizalmasan így nevezték: „Monsiegneur Miklós!”V. Knébel Miklós foglalatosságai közül, Budapesten és Esztergomban: 1926-1932VI. Menteni ami menthető: Knébel Miklós 1947 és 1949 között Hollandiát választja munkamezejéül I. Knébel Miklós szolgálata (1892-1949) Életműve szorosan kapcsolódik a holland- magyar-belga … „Gyermekvonatok” indultak, kereken 100 éve. olvasásának folytatása

Végh Hans: Tussen hoop en vrees

De Hongaarse Gereformeerde Kerk van 1880 tot 1970 InhoudsopgaveSituatie eind 19e eeuwSituatie na de eerste wereldoorlogSituatie na de tweede wereldoorlog; opkomst van het communismeCommunistisch bestuurNotenLiteratuur De Hongaarse Gereformeerde Kerk heeft roerige tijden gekend. Ze ontstond in de 16e eeuw. Ze kreeg te maken met tegenkanting en onderdrukking, eerst van de kant van r.k. Habsburgers, later … Végh Hans: Tussen hoop en vrees olvasásának folytatása

In Memoriam: József Végh

Mijn vader werd op 19 mei 1925 geboren in Kecskemét, Hongarije, uit een familie van grootgrondbezitters. Hij bezocht het Gereformeerd Gymnasium in die stad, waarna hij theologie ging studeren aan de Gereformeerde theologische faculteit aan de Ráday utca in Boedapest. Hij behaalde hier zijn kandidaatsexamen. Hij sprak met liefde over hoogleraren en predikanten als Jenő Sebestyén en Vince Vas, die hem gevormd hebben.