Uitnodiging: Bijeenkomst rond de presentatie van het boek Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum

Graag nodigen het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) en The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) u uit voor een bijeenkomst rond de presentatie van het boek Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum, geschreven door Maarten J. Aalders, associate researcher verbonden aan het NRI.

Maarten J. Aalders: Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum

Centraal stonden de zogenaamde kindertreinen, waarmee van 1920 - 1930 meer dan 28.000 Hongaarse kinderen voor enige maanden naar Nederland kwamen om bij te komen van alle rampspoed en aan te sterken. Gelijktijdig daarmee kwam het tot een intensieve culturele uitwisseling, onder meer op kerkelijk-theologisch gebied. In dit boek worden deze contacten tussen Nederlandse en Hongaarse protestanten in kaart gebracht en geanalyseerd. 

„Gyermekvonatok” indultak, kereken 100 éve.

Tartalomjegyzék I. Knébel Miklós szolgálataII. Megkeresztelésétől a pappá való szenteléséigIII. 1920-1926 : Hollandiában szolgál, ő a „Hongaarsch Priester!”IV. Belgium: bizalmasan így nevezték: „Monsiegneur Miklós!”V. Knébel Miklós foglalatosságai közül, Budapesten és Esztergomban: 1926-1932VI. Menteni ami menthető: Knébel Miklós 1947 és 1949 között Hollandiát választja munkamezejéül I. Knébel Miklós szolgálata (1892-1949) Életműve szorosan kapcsolódik a holland- magyar-belga … „Gyermekvonatok” indultak, kereken 100 éve. olvasásának folytatása

In Memoriam: József Végh

Mijn vader werd op 19 mei 1925 geboren in Kecskemét, Hongarije, uit een familie van grootgrondbezitters. Hij bezocht het Gereformeerd Gymnasium in die stad, waarna hij theologie ging studeren aan de Gereformeerde theologische faculteit aan de Ráday utca in Boedapest. Hij behaalde hier zijn kandidaatsexamen. Hij sprak met liefde over hoogleraren en predikanten als Jenő Sebestyén en Vince Vas, die hem gevormd hebben.