Maarten J. Aalders: Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum

Centraal stonden de zogenaamde kindertreinen, waarmee van 1920 - 1930 meer dan 28.000 Hongaarse kinderen voor enige maanden naar Nederland kwamen om bij te komen van alle rampspoed en aan te sterken. Gelijktijdig daarmee kwam het tot een intensieve culturele uitwisseling, onder meer op kerkelijk-theologisch gebied. In dit boek worden deze contacten tussen Nederlandse en Hongaarse protestanten in kaart gebracht en geanalyseerd. 

„Gyermekvonatok” indultak, kereken 100 éve.

Tartalomjegyzék I. Knébel Miklós szolgálataII. Megkeresztelésétől a pappá való szenteléséigIII. 1920-1926 : Hollandiában szolgál, ő a „Hongaarsch Priester!”IV. Belgium: bizalmasan így nevezték: „Monsiegneur Miklós!”V. Knébel Miklós foglalatosságai közül, Budapesten és Esztergomban: 1926-1932VI. Menteni ami menthető: Knébel Miklós 1947 és 1949 között Hollandiát választja munkamezejéül I. Knébel Miklós szolgálata (1892-1949) Életműve szorosan kapcsolódik a holland- magyar-belga … „Gyermekvonatok” indultak, kereken 100 éve. olvasásának folytatása