Blog

Isten fénye út a sötétben

A Messiás már itt van közöttünk…de eljövendő is. Az Országa már itt van közöttünk… de eljövendő is. Isten fénye már most világít…de majd teljes lesz. Akik ezt meglátják… azokat Isten arra szólítsa, hogy éljenek ebben a sötét világban… nem azért, hogy magukévá tegyék a sötétséget, nem azért, hogy féljenek tőle, hanem hogy vele szembe Isten örök Fényét állítsák. Így fogadjuk Isten fényét az idei Adventi várakozásban is.

Peregrináció, prédikáció, katedra és szószék

Az első utrechti magyar istentisztelet 300. évfordulójára Tisztelgő virágainkat az imént helyeztük volna el a fűvészkertben. Ehelyett – csalódottan - a magyar emlékjel eltűnésére hívjuk fel a figyelmet. A hollandiai magyarság az egyetemmel együttműködve 2001 március 29-én állított fel egy emléktáblát, amelynek ez volt a felirata: „Magyar Kápolna. – 1644-ben az Egyetem építtetett egy előadótermet, … Peregrináció, prédikáció, katedra és szószék olvasásának folytatása

Hálaima

Istenünk, hálát adunk ezért a mai napért, hogy akik ma itt összegyűltünk, magyarok, hollandok, más anyanyelvűek, Európa sok tájáról érkezve, ezt az Igét hallhattuk. Hálát adunk Neked azért, hogy sok száz évvel ezelőtt a Reformáció ideje alatt az Evangélium Igéje magyar ajkú embereket is elért, és Heltai Gáspár szavaival élve: tél-túl (itt is, ott is) … Hálaima olvasásának folytatása

Urbán Ákos megnyitó beszéde, Pieterskerk, 2022 november 19-én

Mélyen tisztelt egybegyűltek! Áldást, békességet kívánok ezen a megszentelt helyen! Ismeretes, hogy valamikor a magyar peregrinusok is gyakran jártak ide istentiszteletre! A szervezők nevében, mint a Zwollei Egyházközség gondnoka és a Hollandiai Magyar Szövetség elnöke, mindnyájukat üdvözlöm. Isten hozta kedves vendégeinket Hollandiából, Magyarországról és Erdélyből! Szeretettel köszöntöm dr. Kocsis András Nagykövet urat, örvendünk hogy eljöhetett … Urbán Ákos megnyitó beszéde, Pieterskerk, 2022 november 19-én olvasásának folytatása

Miért szeretjük a meséket….

Igenis van egy szerető Megváltónk, akinek az élete nem mese volt, sőt sok éves szolgálat és türelmesség után keresztfán végződött, de ezáltal legyőzte az erőt,ami valaha is elszakíthatott volna Istentől. Ő megmentett, mert megtette azt, amire mi nem tehettünk meg, s megtapasztalta, a legnagyobb elhagyatottságot, és mindezt azért, hogy nekünk ne kelljen. És győzedelmeskedett, és feltámadt!

Dr.G.H. v.d. Graaf: A létfontosságú nyelv

Isten az ő nagyságos dolgaival beszél, ezek az Isten nyelve. Ez az Isten igazságosságának, Isten megbocsátásának, Isten kegyelmének, Isten akaratának, Isten békéjének, Isten örömének a nyelve. A Szentlélek azt akarja, hogy tanuljuk meg ezt a nyelvet, beszéljünk ezen a nyelven. Ez nem egy rövid ideig való tanulás kérdése, hanem az életfogytiglan való „nyelv”-tanulás és „nyelv”-használat kérdése. Ez az, ami létfontosságú!

He is the son

We, the Church, are the elder son of our days. We, to whom our position, prosperity and righteousness are more important than the lives of our brothers and sisters – and the joy of the Father. We are outraged by the limitless grace of God, who always seeks the opportunity to forgive, while we love to keep grudges and are afraid to forgive.

A tékozló Isten

Ez az Egyház kísértése és bűne: ahelyett, hogy betöltené az idősebb testvér szerepét, aki elmegy és visszahozza az elveszett fiatalabbat, ahelyett csak magára gondol, és nem érdekli sem az Atya fájdalma vagy öröme, sem a testvére sorsa. Vonakodunk megbocsátani, az igazunkat akarjuk érvényesíteni – ezzel szemben az Atya keresi az alkalmat a megbocsátásra.