Blog

Dr.G.H. v.d. Graaf: A létfontosságú nyelv

Isten az ő nagyságos dolgaival beszél, ezek az Isten nyelve. Ez az Isten igazságosságának, Isten megbocsátásának, Isten kegyelmének, Isten akaratának, Isten békéjének, Isten örömének a nyelve. A Szentlélek azt akarja, hogy tanuljuk meg ezt a nyelvet, beszéljünk ezen a nyelven. Ez nem egy rövid ideig való tanulás kérdése, hanem az életfogytiglan való „nyelv”-tanulás és „nyelv”-használat kérdése. Ez az, ami létfontosságú!

He is the son

We, the Church, are the elder son of our days. We, to whom our position, prosperity and righteousness are more important than the lives of our brothers and sisters – and the joy of the Father. We are outraged by the limitless grace of God, who always seeks the opportunity to forgive, while we love to keep grudges and are afraid to forgive.

A tékozló Isten

Ez az Egyház kísértése és bűne: ahelyett, hogy betöltené az idősebb testvér szerepét, aki elmegy és visszahozza az elveszett fiatalabbat, ahelyett csak magára gondol, és nem érdekli sem az Atya fájdalma vagy öröme, sem a testvére sorsa. Vonakodunk megbocsátani, az igazunkat akarjuk érvényesíteni – ezzel szemben az Atya keresi az alkalmat a megbocsátásra.

Semper reformanda – az egyháznak folyton reformálódnia kell

Lehetnénk egy olyan egyház, amelyik olyan emberek közössége, akik felismerték, hogy Isten Igéjének és Szentlelkének folyamatosan formálnia kell minket. Egy olyan egyház, melyben csecsemők, gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősek, közösen kérik Istent: Gyúrjál, formálj engem, Úr Isten – Te tudod, hogy milyennek kell lennem.

Tekintsünk Krisztusra, akire épülünk

Tekintsünk arra a Krisztusra, akire épülünk, arra a sarokkőre, akire életünket, egyházunkat építhetjük. Ekkor történik meg, hogy a kapott gyümölcsöket nem magunknak tartjuk, elindulunk vagy még jobban megerősödünk abban a felfogásban, hogy a Világ és benne mi is az egész életünkkel Isten tulajdonai vagyunk, benne csak birtoklunk és nem bitorlunk.

Isten Krisztusban megjelent szeretete köré épüljön az életed!

Mi emberek sohasem leszünk egyformák és sohasem tudjuk a másik embert teljesen megérteni. Talán még magunkat sem fogjuk kiismerni sohasem. Isten nem is várja ezt tőlünk: Ő teremtette az ember szívét, Ő ismeri a szót, amely még nincs is ajkunkon. Nekünk egyetlen parancsot adott, amiben benne van minden parancs: Szeress! Isten Krisztusban megjelent szeretete köré épüljön az életed!

Wij zijn allen gedoopt in één Geest

‘Geliefde broeders en zusters!'  In het Hongaars gebruiken wij voor beide woorden een enkel woord, wat je kunt vertalen met 'lichaam-bloed' (testvér). Het feit dat wij elkaar zo mogen aanspreken laat zien dat wij dat ook van elkaar zijn...één van lichaam, een van bloed. Beide zal ik nu proberen te duiden. Wij hebben zojuist 1 … Wij zijn allen gedoopt in één Geest olvasásának folytatása