Fényképek Végh József lelkipásztor testvérünk egykori alkotásairól

Drs. Végh József (Kecskemét, 1925 – Hága, 2016) neves hollandiai lelkipásztor volt, közismert „holland” teológus, aki nyugdíjba vonulása (1987) után a képzőművészetnek élt. A hollandiai magyar ügyekkel csendes erőként foglalkozott, kerülte a lármás emberek társaságát. Életútjára nézve: Budapesten végezte el a teológiát, 1947-től 1949-ig az amszterdami Vrije Universiteit hallgatója, 1952-ben házasodott, felesége leénykori neve Jakos Erzsébet. Felszentelését követően a lelkészi állomáshelyei: Wons (Friesland), Andijk, Boechout (Belgium), Amsterdam-West, Aalsmeer és Scheveningen. A Zilverschoonstraat 2. szám alatti hágai lakásuk a szép és hatalmas könyvtáráról volt híres, magyar vonatkozásban is.