Közéleti találkozó

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kezdeményezésére a világjárvány miatti két év kihagyás után ismét nagy számban találkozhattak az egyházi és világi elöljárók az egyházkerület székházában.
A találkozó házigazdája a helyszínt adó egyházkerület elnöksége, Csűry István püspök és Bara Lajos főgondnok. Jelen volt Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, RMDSZ elnök, Balog Zoltán püspök, zsinati elnök és Szabó Ödön képviselő. A találkozót Forró László egyházkerületi főjegyző moderálta.

A tanácskozás célja az éppen aktuális és közös kihívások megbeszélése, közös célok meghatározása, a közös gondolkodás az együttműködés érdekében.

Milyen hatalommal?
A találkozót Csűry István igei üzenettel nyitotta meg. Gondolatának vezérigéje Máté 21,23 volt. Itt a zsidó vezetők Jézussal szembeni provokáló kérdéseivel találkozunk, melyekkel hitelteleníteni szerették volna a Megváltót. Milyen hatalommal teszed? – szólt az első kérdés a részükről. És már ezzel „öngólt” rúgtak, hiszen elismerték, hogy tudják, érzékelik ők is, hogy Jézusé a hatalom!
Kisebbségi létünk gondjai és nyomorúságai közepette, ellenfeleinkkel szemben is tudnunk kell, hogy Jézus hatalma a mienk is. Folyamatosan tudatosítanunk kell, hogy a hatalmas Istenhez tartozunk, olyanok vagyunk, akik tartják a szavukat és elhatározásaikat. Felelősséggel tartozunk magunkért és a reánk bízott közösségért. Így lehet nekünk hatalmaskodás nélkül szeretettel képviselni, megmutatni a mindenek feletti Hatalmast – mondta a püspök.

Közös cél
Az igei üzenetet követően a püspök fontosnak tartotta elmondani, hogy jelen helyzetben, a világjárvány után, háborús konfliktus árnyékában mennyire nagy jelentősége van a közös hang és a közös cél megtalálásának. Két nagyobb, a magyar közösséget érintő ügyre hívta fel a figyelmet.
Az egyik a népszámlálás. Jogaink érdekében elengedhetetlen a tudatos és aktív részvétel ebben a folyamatban. Nyomatékosan kérte az egyházi és világi elöljárókat a folyamatosan jelentkező akadályok ellenére is megvalósítandó közös gondolkodásra és munkára.
A másik nagy ügy és közös érdek, a magyarországi választások ügye. Meglátása szerint szükség van imára, hálára és cselekedetre a jelenlegi magyar kormány maradásáért.
Püspök úr hangot adott azon észrevételének, miszerint mintha félnénk nyilvánosan állást foglalt ebben az ügyben. Mintha „hangosabb lenne az ellenség zaja, mint a mi a hangunk”- mondta. Véleménye szerint a keresztyén ember hangja az élet érdekében, bizonyos értelemben a közösség megszólítása is kell hogy legyen. Ne legyünk közömbösek, merjünk megszólalni, véleményünket megmutatni a szavazatok leadása rendjén is.
Erre példát adva az elöljáró szűk családjának szavazatait tartalmazó borítékokat adott át Balog Zoltán püspöknek, megkérve őt azok továbbítására. Ezzel a tettel is hangsúlyozta: a jó cél érdekében való együttműködés álmaink valóra válását is jelentheti.

Vállalni önmagunkat
Ezek után Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy a globális változás közepette, a megszorításokkal minket megpróbáló járvány utószelében az emberek igenis igénylik a közösséget: érzik, tapasztalják, hogy mennyire szükség van a közösség megélésére.
Beszámolójában az energiaárak szabályozását is említette. Ennek gyakorlatba ültetése nagy munka, de szükségszerű, hiszen a háború következtében az Európai Unióban, így Romániában is gazdasági válság közeledik. Ennek fékezésére, enyhítésére is folyamatosan keresik a megoldásokat.
Hangsúlyozta, elítélik a háborút, mely a mi szabadságunkat is veszélyezteti. De ez egy olyan globális konfliktus, amelyen sajnos mi nem tudunk változtatni, csak elszenvedjük azt.
Kiemelte, hogy 2024-re tekintve dolgoztak az alkotmánymódosításon, hogy Románia parlamentáris köztársaság legyen. Ezzel jelentősen növelhették volna a magyarság erejét is. De a jelenlegi háború hátterében mindez nagyon bizonytalanná vált.
A népszámlással kapcsolatban elmondta, hogy mindez a többség számára általában érdektelen. De számunkra létkérdés. Hiszen ez az eredmény nagyban meghatározza a következő tíz évet többek között a beiskolázás, az egyházi és közösségi támogatások szempontjából.
Jelenleg a népszámlálás első fázisában vagyunk. Ez május 15-ig tart. Most magunk tölthetjük ki elektronikusan a kérdőívet. Fontos a kérdőív végén található etnikai hovatartozás kérdésére adott helyes válasz. Ne szégyelljük magunkat magyarnak vallani, hiszen fontos az erős magyar közösség jobb boldogulásunk érdekében.
A magyarországi választásokra reagálva beszámolt arról, hogy a magyar és román posta együttműködésének köszönhetően is időben megérkeztek a választási ívek.
A magyarországi lakcímmel rendelkező kettős állampolgárok nem kapnak szavazó ívet, hiszen nekik a lakcímüknek megfelelő szavazókörzetben kell majd leadni szavazatukat. De március 25-ig kérhetik az átjelentkezést egy, a jelenlegi lakóhelyükhöz közelebbi szavazókörzetbe is.
Itt is fontos a tevékeny részvétel. A nemzetpolitikát nem lehet határok közzé szorítani. Itt a közös értékrend az alapja annak, hogy mi a FIDESZ-KDNP szövetséget támogatjuk.

Bizalom, bátorság, békesség
Balog Zoltán püspök a magyarországi ellenzék vádaskodásaira reagálva elmondta, hogy, amikor azzal vádolják a jelenlegi kormányt, hogy „megvették a külhoni magyarokat”, akkor talán a maguk rosszindulatából indulnak ki. Itt nem megvásárlásról van szó, hiszen itt az összetartozás a vezérelv.
Magyarországnak és a jelenlegi magyar kormánynak a háborús konfliktusban vállalt szerepére utalva felelevenítette, hogy amikor 2015-ben a menekültválság kapcsán Berlinben tárgyaltak az akkori kancellárral, Orbán Viktor miniszterelnök megjegyezte, hogy majd ha Ukrajnából fognak megindulni a menekültek, akkor azok fogadása valóban a magyarok kötelessége lesz. Utalva ezzel arra is, hogy a magyar diplomácia már jó ideje a békét szorgalmazta.
Fontosnak tartja a menekülők mellett az otthon maradók megsegítését. Hiszen ők őrzik az otthont és fogadják a menekülteket is.
Nehéz szívvel mondta, hogy egy nemrégiben Kárpátalján átadott bölcsőde ma már nem magyar gyerekekkel, hanem ukrán menekültekkel van tele. De a keresztyén ember kérdése a nehéz helyzetben sem az, hogy mi okból, hanem hogy mi célból történik mindez?
A helytállásra buzdítva elmondta, hogy a Generális Konvent nemzetstratégiája és misszióstratégiája jól szemlélteti, hogy szerte a Kárpát-medencében jelenleg is egy millió gyerek tanul hetente magyarul a megtartó Istenről.
Fontos mindezt vállalni, elmondani, megmutatni a világnak, hogy megismerjenek és megértsenek minket az emberek.
Végezetül pedig a jelenlévők lelkére kötötte: tudjunk mindig bizalommal lenni egymás iránt. Legyünk bátrak a döntéseinkben, és a békesség legyen minden időben a minket vezérlő szempont.
Ezt követően Szabó Ödön frakcióvezető az idei március 15-i jelmondatra apellálva elmondta: Itt az idő a járvány miatt szétszóródott közösségeinket újraszervezni. Itt az idő a magyarországi választásokon részt venni, és itt az idő a népszámláláson vállalni nemzeti hovatartozásunkat.

Szerző: Ghitea-Szabó József Levente
Forrás: https://www.facebook.com/kiralyhagomellek

Megjelent a Zwollei Harangszó 2022/3 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.