Közgyűlést tartottunk 2022 március 13-án

Az istentiszteletet követően nt. Kelemen Csongor, az egyházközség lelkipásztora, és Urbán Ákos gondnok vezette le a meghirdetett közgyűlést, amelynek Szilágyi Árpád presbiter volt a jegyzője.

Ez alkalommal a hívek elfogadták a 2021. évi lelkészi jelentést, a pénztári jelentést, és megbeszélték a sürgős teendőket. Kiemeljük a Nyugat-európai Magyar Protestáns Gyülekezeti Szövetséghez való csatlakozási szándékunkat, amelyet a jelenlévők megszavaztak, továbbá döntöttek az évi egyházfenntartási járulék összegéről, amelyre nézve hatvan euró befizetését javasolták az egyházközségi pénztárba.

Szíriai protestáns lelkipásztor testvérünk (Utrecht) szolgálatra való meghívását május 8-ra, vagy valamelyik novemberi vasárnap dátumára javasolták. Elhatározták a braunschweigi és a brüsszeli presbitériumokkal való kapcsolatfelvételt, gyülekezeti kirándulás céljával. Istené a dicsőség az áldásokért, a jószívű hívek szolgálatáért.

Kide egyházközség leégett parókiájának az újjáépítésére kétszáz eurót kitevő perselypénz gyűlt össze, amelyhez a Snijders család még száz eurót adományozott. SDG!

Megjelent a Zwollei Harangszó 2022/3 számában, mely teljes egészében letölthető itt.