Gezin hoeksteen in Hongarije én Kesteren

Ambassadeur András Kocsis bezoekt gemeente Neder-Betuwe. Het gezin als hoeksteen van de samenleving was een belangrijk gespreksthema.

Een doordeweekse dag begint voor hem meestal met het naar school brengen
van zijn kinderen van zes en vier jaar. „Mijn werkschema is daarvoor nu eenmaal flexibeler dan dat van mijn vrouw.” Als typisch Nederlandse hapjes lust András Kocsis graag oliebollen, poffertjes en bitterballen.
De Hongaarse ambassadeur vertelde dat aan circa 75 vijfdeklassers van het Van Lodenstein College in Kesteren tijdens een kort werkbezoek aan Neder-Betuwe. Sommige leerlingen kenden Hongarije van een uitwisseling in 2019 met het gereformeerde József Lévay-gymnasium in Miskolc in het noordoosten van het land.

Kocsis was in Kesteren op verzoek van de plaatselijke SGP. De aanleiding om hem uit te nodigen is de gezinsvriendelijke politiek van Hongarije. „Daar ligt voor ons het verband”, aldus wethouder Nees van Wolfswinkel, die in zijn welkomstwoord in de aula van het VLC benadrukte dat Neder-Betuwe een kinderrijke gemeente is. De SGP profileert zich dan ook graag als gezinspartij.

Steunpilaren

De wethouder refereerde aan een uitspraak van Katalin Novák, destijds minister voor familiezaken, nu de eerste vrouwelijke president van Hongarije, dat „kiezen voor het leven” haar drijfveer is. „Een man en een vrouw mogen in liefde kiezen voor elkaar en ervoor kiezen om leven van God te ontvangen.

Beeld: RD. Foto: Anton Dommerholt

Gezinnen, kinderen en families zijn de steunpilaren van onze maatschappij”, aldus Novák. Van Wolfswinkel: „Dat is in lijn met onze gedachte dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is.”

„We hebben in dat opzicht veel gemeenschappelijk”, reageerde ambassadeur Kocsis. „Hongarije is ervan overtuigd dat het bewaren van christelijke principes de weg is om Europa te bewaren. Helaas neemt wekelijks kerkbezoek in Hongarije af, maar veel dagelijks leven is er wel gebaseerd op christelijke principes. In ons land worden niet, zoals in Nederland, kerken getransformeerd tot bibliotheken of boekwinkels. Hopelijk zal dat in ons land nooit gebeuren.” Kerk en staat zijn ook in Hongarije gescheiden, aldus Kocsis.

„Maar dat betekent niet dat de staat niet een christelijke levensstijl kan promoten. Gezinnen met drie of meer kinderen worden steeds gewoner in Hongarije en de regering stimuleert dat om het land te laten opbloeien. Zeker zes procent van de staatsuitgaven komt ten goede aan gezinnen.”

Oekraïne
De actualiteit werd niet vergeten: de inval van Rusland in Hongarijes buurland Oekraïne. „Onacceptabele agressie”, oordeelde Kocsis. „Eerste prioriteit voor onze regering is dat de vrede in Oekraïne terugkeert.”

Hongarije ving inmiddels 200.000 vluchtelingen op. „Niet alleen de staat doet dat, ook burgers ontfermen zich over hen. Vluchtelingen hebben recht op bescherming en hulp. Hongarije is voor hen het eerste veilige land, net als dat tijdens de Balkanoorlog gold voor vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië. Dat is het grote verschil met de Syriërs die in 2015 met georganiseerde reizen naar Hongarije kwamen. Voor hen zaten er zes, zeven veilige landen tussen.” Kocsis vertrok niet met lege handen. Hij kreeg een kenmerkend Neder-Betuws presentje mee: een Elstar-appelboompje en een tas met appels en peren. En hem werd als zegenbede Psalm 134:3 toegezongen.

John Bunyan

De ambassadeur nam ook een kijkje in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Opheusden, waar ds. W. Mouw en enkele ouderlingen hem ontvingen. Organist Pieter van Dam verraste hem door het Hongaarse volkslied te spelen.

De predikant overhandigde Kocsis een Bijbel en De Christenreis van John Bunyan in het Hongaars. In de consistoriekamer werd gesproken over het verspreiden van het geloof.

„Dat is vandaag de dag niet makkelijk”, besefte Kocsis. „Veel mensen achten zich comfortabel in hun leventje en zijn moeilijk te bereiken.

Ik voel dat met u mee. Voor mij is het ook niet eenvoudig om vertegenwoordiger te zijn van een staat die christelijk en conservatief wil zijn. De hoofdstroom van Europa is allesbehalve dat. Maar dat moet ons er niet van weerhouden op te komen voor het goede.”

Artikel van Jan Kas. Verschenen in het Reformatorisch Dagblad, 12 maart, 2022

Forrás: https://www.rd.nl/artikel/967060-gezin-als-hoeksteen-verbindt-hongarije-en-neder-betuwe