Door het geloof (Hebr 11, Luk 2: 25-26, 36-38)

Beste broeders en zusters!

Weten jullie wat AR is? Het is op de meeste smartphones met veel soorten apps te gebruiken. Het betekent: augmented reality. Dat betekent dat je je camera aanzet, maar naast wat je met je eigen ogen ook zou zien, er digitaal ook andere dingen erbij gezet worden (een baard, of een dier naast je, of een achtergrond) – het is dus de werkelijkheid, maar ook iets meer.

Dit is te vergelijken met wat het geloof in ons bewerkt: wij zien de werkelijkheid zoals het is, maar wij zijn ook iets meer. Bijvoorbeeld: met onze eigen ogen zien wij in het kindje in de kribbe een gewoon kind, maar met de ogen van het geloof de vlees geworden God; met onze eigen ogen zien wij een man lijden aan een kruis, maar met de ogen van het geloof zien wij het Lam van God, voor ons geslacht; enz. Dit gebeurt dus als je de bril van het geloof opdoet.

Dit hebben ook al die mensen gedaan van wie de namen in Hebreeën 11 beschreven zijn – dit hebben ook Simeon en Anna gedaan toen zij de pasgeboren Jezus in de tempel gezien hebben.

Zij keken naar dat klein kindje ‘Door het geloof…’. Daarom denk ik dat in die opsomming van Hebreeën 11 ook de oude Simeon en Anna plaats hadden kunnen krijgen. Als zij allen maar met hun eigen ogen hadden gekeken, hadden zijn alleen maar gezien: het volk van God is in verval… Zo velen die zich van God afgekeerd hebben… Het wordt onderdrukt door een vreemde macht. En wij zijn oud… Wij zullen de Messias wel niet zien. Maar door het geloof… Bleven zij vol verwachting uitkijken.

En daarin verschillen zij misschien niet veel van de geloofshelden uit de tijd van het Oude Testament. Want zij hebben de beloften van God gehoord, hebben ernaar gehandeld, maar ze hebben de vervulling daarvan niet zelf mogen zien. En al hebben Simeon en Anna wel de geboren Messias gezien, maar zij hebben (menselijk gesproken) niet meer dat moment meegemaakt, waarin hún zaligheid werd verkregen, namelijk het offer van Jezus aan het kruis. En tóch is dat offer ook voor hen, zoals het ook voor allen is die vóór Jezus geleefd hebben, en ook allen die ná Jezus tot geloof zouden komen. Maar iedereen dus die door geloof antwoordt op de beloften van Gods verlossing, die heeft deel aan dat éne offer van Jezus. Dus het geloof doet je méér zien. Dit is vergelijkbaar aan AR: mensen die geloven zien wel de werkelijkheid van hun bestaan… Maar ook dat God beweegt, werkt, Zijn beloften nakomt.

En dit is de vraag die ik vandaag, nog aan het begin van het nieuwe jaar aan jullie allen wil meegeven: Hoe kijken wij door het geloof terug? En dan: hoe kijken wij door het geloof vóóruit?

Probeer eerst terug te kijken op de moeilijkheden van het afgelopen jaar zónder geloof te bekijken… misschien zie je daar ziekte in, … of lijden… zorgen om je geliefden, zorgen om je huwelijk… misschien zie je de grote fouten die je hebt gemaakt… misschien zie je tragische ongevallen, van jong of oud… misschien sta je vol onbegrip stil bij het overlijden van kleine kinderen. – en al deze dingen zijn zeker waar; ze zijn de werkelijkheid. En het is goed om dit te zien en te benoemen.

Maar het geloof doet je meer zien… het geloof laat je zien dat God ook genezing geef, of de kracht om ziekte te dragen… het geloof doet je beseffen dat ook al kun je niet in alles verantwoordelijkheid dragen voor je kinderen of ouders… Door het geloof begrijp je dat er ondanks onze fouten er altijd een weg terug is tot Uw Vaderhart… en ook hoe heerlijk de kracht van vergeving is. Door het geloof zie je dat ook bij tragische gebeurtenissen en afscheid het God zelf is die ons daar doorheen draagt. En over dit laatste:

Probeer eens te kijken naar de dood en verlies zónder geloof. Wat blijft er dan over? Nou, dan blijft het liefde van Stef Bos achter: Papa – “Jij gelooft in God Dus jij gaat naar de hemel En ik geloof in niks Dus we komen elkaar na de dood Na de dood nooit meer tegen Maar papa Ik hou steeds meer van jou”. Als je zonder geloof naar de dood kijkt… dan blijft alleen dat wat je met ogen ziet: een definitief afscheid… – en wat je met je hart voelt: liefde die je niet meer, nooit meer kwijt kunt.

Maar door het geloof… – ziet een mens de dood niet als punt, maar komma… – en door het geloof is het afscheid niet definitief, maar wij zeggen met de geloofsbelijdenis: ik geloof in de opstanding van het vlees… – En door geloof is de liefde die wij nu voelen voor geliefden die ons ontvallen zijn niet doelloos… niet zinloos… maar is geborgen bij God… want Hij belooft door Zijn woord: liefde vergaat nimmermeer.

En naast de beproevingen van het afgelopen jaar waren er natuurlijk ook nog de zegeningen… Als je terugkijkt naar het afgelopen jaar… misschien zie je genezing van een ziekte waar je al zolang mee te strijden hebt gehad. Misschien zie je dat jezelf of je kinderen een nieuw gezin hebben gesticht… misschien zie je de geboorte van kinderen. Misschien zie je dat het goed gaat op je werk, dat het druk is, je goed verdient. Misschien zie je dat er vrede is in je familie, geen ruzies, geen discussies. Misschien ben je verbluft over hoe sterk je kon zijn rondom het overlijden van een geliefde.

Al deze dingen mogen wel waar zijn, mogen wel geweldig zijn en nodigen tot dankbaarheid… maar door het geloof… zie je ook nog iets anders: dat als er genezing is… dat soms door middel van medicijnen en artsen is… maar altijd door de wil van de Heere. Dat als er een gezin gesticht wordt… het niet alleen maar de keuze is van twee mensen voor elkaar, maar Gods keuze voor hun… dat je kinderen niet neemt, maar ontvangt. Dat de kracht om je werk te doen ook niet je eigen is, maar door God gegeven. Dat vrede in het gezin niet vanzelfsprekend is, maar een blijk van genade. En dat je bij afscheid van je geliefden, wanneer je terugkijkt, die voetstappen in het zand ziet.

Nou, als je in het afgelopen jaar door het geloof zó Gods werk kunt zien… wat betekent dat voor het nieuwe jaar? Zie je in het nieuwe jaar ook veel van de onrust wat er heerst in de wereld – de ongekende polarisatie, de onzekerheid wat de economie en de staat van de schepping betreft, de woelende oorlogen? Dat klopt allemaal… Dat hoort bij de werkelijkheid… maar het geloof laat je ook meer zien: je ziet dan ook mensen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid, je ziet dat vrede van de wereld broos en tijdelijk is, maar Jezus ons andere vrede wil geven… je ziet dat ondanks alle onzekerheid van de wereld, God tóch niet loslaat de werken van Zijn handen.

Door het geloof lijkt alles anders. Maar het is niet geaugmenteerd…door mensen erbij gelegd. Maar het is Gods werkelijkheid.

Door het geloof hebben al die mensen die genoemd zijn in Hebreeën 11 Gods werkelijkheid gezien, en daarnaar gehandeld. Door het geloof hebben Simeon en Anna niet naar hun eigen dood uitgezien, maar naar de komst van de beloofde Messias… Als wij dan door het geloof terugkijken naar het afgelopen jaar… en dat met dank kunnen doen… laat ons dan met hetzelfde geloof kijken naar wat er het volgende jaar komen zal, en zoals Simeon en Anna hebben gedaan de Heere met gezang loven en prijzen. AMEN

Vertaling van een preek van Kelemen A. Csongor. Oorspronkelijk verkondigd te Zwolle, op 8 januari 2023