Egyházi misszió, ökumené vagy prozelitizmus? Kapcsolatok Erdély és Hollandia között holland protestáns szempontból: misszió, ökumené vagy prozelitizmus?

Amint a cím is kifejezi, a tanulmányomban az Erdély és Hollandia közötti protestáns egyházi kapcsolatokat szeretném ismertetni. Ez a kapcsolatrendszer több évszázada létezik, rengeteg magyar diák tanult holland egyetemeken, és a 20. század második felétől az egyházi kapcsolatok révén sok holland jött Erdélybe.

Froukje de Hoop: Mijn reis naar Zevenburgen

Mijn reis naar Zevenburgen In 1984 organiseerde de faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit van Groningen een studiereis naar Hongarije en Roemenië. We hielden ons bezig met de dialoog tussen Marxisme en Christendom en natuurlijk probeerden we ook contacten te leggen met de kerken in deze landen. Ik zelf in jonger jaren. Ik was 23 … Froukje de Hoop: Mijn reis naar Zevenburgen olvasásának folytatása