Blog

Közelebb, közelebb, Uram, hozzád!

Péternek ki kellett lépnie a hajóból, el kellett indulnia Jézus felé és végig rá kellett néznie. Merjünk mi is kilépni problémáink vonzásából és engedjünk egy sokkal erősebb vonzásnak, a megváltás erejének, ami Jézusban elérhetővé vált számunkra! Ne féljünk a bajoktól, mert azokban is megmutatja Isten az Ő hatalmát, lehetetlen dolgokra tesz képessé minket és általuk is közelebb kerülhetünk Jézushoz.

Higgyünk és járjunk az Úrral

Példát mutatva, hittel járjunk, dolgozzunk, éljünk. Az Úrra bízva az életünket. Elfogadva az Ő segítőkészségét! Mert, ha azt elfogadjuk, Ő magát is elfogadjuk. Ha Őt magunkhoz hívjuk, magunkhoz engedjük, Ő nekünk segítségünkre jön és ígérete szerint nyugalmat ad a nyugtalanságunkban, békét a békétlenségben, örömet a bánatunkban, gyógyírt a fájdalmainkban, társunk lesz az egyedüllétünkben és erő az erőtlenségünkben.

In memoriam dr. Pungur József

Dr. Pungur József református lelkész, teológiai professzor a napokban töltötte volna be a 90-ik életévét. Atyai jó barátunk volt 1968 óta, amikor a Zsinat külügyi osztályán minket nemcsak zsebpénzzel, hanem értékes könyvadományokkal támogatott és irányított hasonló szelid lelkű és jóravaló lelkész testvérekhez, akik gyógyszereket vásároltak,

Tünde Snijders: Kihívások és áldások a vegyes házasságokban – keresztény szemmel – 2. rész

A házasságunk elején sok mindenben pont olyan bizonytalan voltam, mint a palánta kiszedegetéseikor. Sokat segített nekem a jó példa, a tanítás, a saját tapasztalataim és gyakran a környezet is. De az igazi vezetőm, vezetőnk Isten volt és ma is az. Ő a házasságunk alapja hitünkkel és engedelmességünkkel a Lukács 22:42 részt szem előtt tartva.

Dr. Békefy Lajos: Érdekességek Isten madártanából felnőtteknek és gyerekeknek

Mindenkinek vannak madárénekből, trillázó szárnyas társainktól szívében-fülében őrzött kedves dallamai. Ezeket a hangképeket szeretném előhívni a mintegy 40 féle cinege-ének közül egy-kettő ide másolt hangfájljával. És csivitelésükre, téli kertjeinkben röppenő, vidám énekükre hangolódva adventi örömakkordokat is visszhangoztatni Olvasóinkban. Közben pedig az is kiderül, hogyan élik túl, milyen fantasztikus, Istentől teremtett „védelmi felszereltséggel” a hideg napokat, meg az is, mi mit tehetünk értük.

A Vatikán nyomására visszavonta az Európai Bizottság a „karácsony” szót tiltó javaslatát

„Az első a világunkra jellemző sokszínűség. Sajnos az a tendencia, hogy mindent homogenizálunk, nem tudván, hogyan kell tiszteletben tartani a jogos különbségeket, természetesen nem válhat a megosztás vagy a diszkrimináció forrásává, ezeket egyesíteni kell egy teljes és integrált emberiség felépítése érdekében. A második az, hogy elfelejtjük, mi a valóság. Aki pedig szembemegy a valósággal, az komoly veszélynek teszi ki magát. Végül ott van a gyökereink eltörlésének szándéka, különösen ami a keresztény ünnepeket, Európánk keresztény dimenzióját is illeti.”

Interjú Gábor Dzsingisz holland államtitkárral, aki 2021. november 26-án életéről és a Hollandiába való 1956-os érkezéséről beszélt az NTR adásában.

Tientallen Hongaren vinden 65 jaar geleden onderdak in Ootmarsum. Dzsingisz Tientallen Hongaren vinden 65 jaar geleden onderdak in Ootmarsum. Dzsingisz Gabor, oud-burgemeester van Haaksbergen, is het warme welkom van toen nooit vergeten. „Elke nieuwe vluchtelingenstroom herinnert mij aan toen.”

ÚTI CÉL: REMÉNY. A nemzetközi gyermekvonat-akció a két világháború között

Az állandósult élelmiszer- és nyersanyaghiány, az ellátási gondok, a társadalom elszegényedése 1919 végére vált a legsúlyosabbá. Ehhez járult még hozzá a megszállt, majd a trianoni békét követően Magyarországtól elszakított területekről érkező menekültek tömege. A válságos időszak a gyermekek számára jelentette a legnagyobb megpróbáltatást. Ezt ismerték fel különböző magyar és külföldi szervezetek, magánszemélyek és egyházak.

Az Ige mellett

A könyörgőnek ad megszabadulást az Úr (15). Soha ne felejtsük el, hogy ez a szabadulás Jézus Krisztusban már a miénk, mi már megszabadított, üdvösséget nyert emberek vagyunk, ezért Isten szabadítása jelenthet konkrét földi segítséget is, de ha ez elmarad, ha Ő ezt nem tenné is (Dániel 3,18), az üdvösség akkor is a miénk, történjék bármi.

Az idő fogságában?

Lehet, hogy azon aggódsz, hogy el tudsz-e jutni a szeretteidhez, vagy szüntelenül valakinek az egészségi állapota körül forognak a gondolataid. Lehetséges, hogy aggodalomra ad okot mindaz, ami körülöttünk, a világban történik, vagy álmatlan éjszakákat okoz egy elmérgesedett vita. Kívánom, hogy a nehéz pillanatokban jusson eszünkbe a mi Urunk Jézus, aki azért született meg, hogy meghaljon értünk: hogy mi vele együtt éljünk.