Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége: Meghívó találkozóra és közgyűlésre

VISEGRÁD – 2021. SZEPTEMBER 2-5. AZ EGYHÁZI SZOLGÁLATOK LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A NYUGAT-EURÓPAI MAGYAR DIASZPÓRA PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEIBEN Tisztelt Lelkipásztorok, Gondnokok, Presbiterek és Gyülekezeti Tagok! Szeretettel hívunk mindnyájatokat Visegrádra, a NYEMPGYSZ 2021. évi találkozójára és közgyűlésére. A járványhelyzetre való tekintettel a konferencia ideje alatt érvényben levő előírások betartásával rendezzük meg a visegrádi találkozót és Szövetségünk közgyűlését. … Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége: Meghívó találkozóra és közgyűlésre olvasásának folytatása