Nt. Sólyom Uzonka lelkipásztor életútja

Sólyom Uzonka Lilla vagyok, Miskolcon láttam meg a napvilágot. Élő hitű szüleim öt gyermeket neveltek fel. Az életben való tájékozódáshoz hűséget, történelmi gyökereket, nemzedékeken átívelő szeretetet és egymás iránti felelősséget kaptunk. Adtak volna ők hitet is, de mint Édesanyám mondja, Istennek gyermekei vannak, unokái nincsenek: nekünk magunknak kell(ett) megjárni hitharcunkat.

Debrecenben kezdtem el a teológiát, de mire végeztem, már hittudományi egyetemnek hívták az alma matert. Előtte Hollandiában töltöttem egy iskolaévet, közben pedig Nagy-Britanniában, Dél-Wales-ben szintén egy évig önkénteskedtem.

Beosztott lelkész voltam Miskolcon, majd pedig vallástanár, végül kollégiumi nevelő, mielőtt 2008-ban kijöttem Hollandiába.

Azt szoktam mondani, hogy egy Hollandián belül történő költözködés nagyobb horderejű lépés lenne a részemről, mint a Magyarországról Hardinxveld-Giessendamba való áttelepedésem, mégpedig azért, mert itt barátok közé jöttem.

1972-ben kerültünk kapcsolatba egy fiatal holland párral, akik Ridderkerkben laktak. Rajtuk keresztül egy egész kis hálózat épült ki, akik közvetve vagy közvetlenül sokat segítették a partiumi és erdélyi, később kárpátaljai magyar testvéreket. Édesapám megtanult hollandul, hogy a kapcsolattartás könnyebb legyen, s szerette volna, ha valamelyik gyermeke továbbviszi a munkáját. Így kerültem ki az érettségi után, hogy én is  megtanuljam a nyelvet. 1988. nyarán még senki nem sejthette, hogy jó egy évvel később le fog omlani a berlini fal és azzal együtt könnyebbé válik majd az együttműködés az addig elrekesztett országokkal.

Édesapám már nem érte meg azt, hogy kiköltöztem Hollandiába, s ugyan teljesen más körülmények között és sokkal kisebb intenzitással, de mégis folytatom a munkáját: fordítok, ha kérik, segítek, ahol és ahogyan tudok.

Rotterdamban immáron öt éve Korszakov-szindrómás betegek ellátási intézményében igyekszem lelkigondozóként hozzájárulni gondozottaink lelki és mentális igényeinek a kielégítéséhez. A gyakorlatban ez elsősorban az előítéletektől mentes jelenlétet jelenti. A nem veleszületett agyi rendellenesség oka nálunk csaknem kizárólag az alkohol-abúzus, bár kismamák és alultápláltak is válhatnak korszakovossá, hiszen az ok a B1 vitamin hiánya.

Törött életek, s mögöttük a vágy az elfogadásra: ez az én naponkénti munkaterületem. Sokat segít a humor és az őszinte, ítélkezésmentes közeledés, amely (még ha sok időbe telik is) de képes apró csodákat eredményezni.

A vianeni Magyar Otthonban rendszeresen tartottam istentiszteleteket, amíg a fizikai találkozásnak határt nem szabott korunk kórja. Megismerkedhettem a kóruséneklés egész skálájával a kvartettől az oratóriumkórusig: nagyon szeretek énekelni. Édes magyar anyanyelvem mellett a zene nyelve az, amely képes mélységesen megérinteni a lelkemet. Milyen igaz Szent Ágoston mondása: Bis orat qui bene cantat, azaz: aki énekel, kétszeresen imádkozik

Eredetileg megjelent a Zwollei Harangszó 2021/1-2 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.