Megáll az Istennek igéje

Kotta forrása: Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadása.
Református egyházi énekeskönyv az Erdélyi Református Egyházkerület használatára . Kolozsvár, Minerva, 1943.

Megáll az Istennek Igéje,
És nem állhat senki ellene,
A nagy Isten vagyon mivelünk,
És Szentlelke lakozik bennünk
(MRÉ 354)

‘t Woord van God houdt stand en wankelt niet,
En geen enkel mens doet dat teniet
De grote God, Hij zal met ons zijn.
En zijn Geest mag ik tot woonplaats zijn.

Hannie Hermán Mostert fordítása