Handó Gergő: A madéfalvi veszedelem emlékére

Olt folyó balladája Uram én Is-tenemUgyan mi lelt-en-gemMádéfalvi barnalegényBé-ug-rott az Olt-ba Oltfo-lyó Olt fo-lyóEjde gonosz fo-lyóElvetteda barnalegénytElsodortad KökösfeléNőül akart ve-nni Olt fo-lyó Olt fo-lyóTe fe-kete holl-lóElvetteda legényemetVájjad kimind kétszememetHogy le-gényt ne lás-sak Elvetteda legényemetVájjad kimind kétszememetHogy le-gényt ne lás-sak Sej márle-gényt nem lá-tokNapnyug-tát-sem lá-tokÁtkozott le-gyenkérésemS vele az e-gészéletemSodorj engem á-tok Átkozott le-gyenkérésemS vele az e-gészéletemSodorj … Handó Gergő: A madéfalvi veszedelem emlékére olvasásának folytatása