Tudom, hogy Jézus él

Voor de Nederlandse vertaling, klik hier

Tudom, hogy Jézus él,
Tudom, hogy ő segél,
Nem bánthat gond és félelem,
Ő van mindig velem.

Jó pásztor ő nagyon,
Szeme juhán vagyon,
Legeltet szép zöld pázsiton,
Ég harmatát iszom.

Mikor leszáll az est,
Sötétje bánt, ijeszt,
Az éjszakában is tudom,
Hogy megvéd Jézusom.

Ha lábam tévedez,
Bánt a világ, sebez,
Jézus szívén a menhelyem,
Ő gyógyírt ad nekem.

Ha rája néz szemem,
Úgy megvan mindenem,
Boldog vagyok, hogy tudhatom,
Jézus szeret nagyon.

Magyar Református Énekeskönyv 457. dícsérete

Ik weet dat mijn Jezus leeft

A magyar változathoz klikk ide

’k weet, dat mijn Jezus leeft.
’k weet, dat Hij om mij geeft.
Ik heb geen pijn, geen bitternis,
Omdat Hij van mij is.

Dat Hij mijn herder is,
dat is voor mij gewis,
Hij laat mij grazen in de wei,
dauw drinken aan Zijn zij.

Als dan de avond komt,
en ’t vreugdelied verstomt,
Zelfs in de stilte van de nacht
houdt Jezus trouw de wacht.

Al treed ik soms ook fout,
de wereld mij benauwd,
Op Jezus’ hart vind ik mijn rust,
als Hij mijn wonden kust.

Ik heb niets nodig meer,
dan deze lieve Heer,
Het grootst’ geluk is nu al mijn:
Ik mag van Jezus zijn.

Fordította: Kelemen Attila Csongor