Ím, béjöttünk nagy örömben

Kotta forrása: Megújított Énekeskönyv az Erdélyi Evang. Ref. Egyházkerület használatára. Kolozsvár, Stein János Magy. Kir. Egyetmi Könyvkereskedése, 1890, 7-8. old. Onine a Magyar Elektronikus Könyvtárban.

1. Ím, béjöttünk nagy örömben
Felséges Isten,
A te szentidnek
gyülekezetibe,
A te templomodba,
Felséges Atya Isten.

2. Itt megállunk te előtted,
Felséges Isten!
És igaz hitből
áldozunk előtted,
Vallást teszünk rólad,
Felséges Atya Isten!

MRÉ 152b 1-2 (Debrecen, 1590 és 1744)

1. Blij van hart zijn wij gekomen,
Hoogverheven God
In Uw Heilig Huis,
samen met uw kind’ren
In uw kerk, de tempel
Hoogste Vader, onze God

2. Voor Uw aangezicht zijn wij hier,  
Hoogverheven God!
En in waar geloof
stellen wij ons voor U,
Willen U belijden
Hoogste Vader, onze God

Hannie Hermán Mostert fordítása