Megemlékezés az első magyar istentiszteletről Utrechtben

Fotó: Gerrit van Dijk

Háromszáz évvel ezelőtt tartottak először magyar istentiszteletet Hollandiában. Erre 1722. november 30-án került sor, amikor a magyar diákok az utrechti polgármester külön engedélyével vasárnap délelőtt saját – mások számára teljesen érthetetlen – nyelvükön tarthattak istentiszteletet az Akadémia-épületében (Academiegebouw).

Az első magyar istentisztelet 300. évfordulója alkalmából a hollandiai magyar közösség szombat délután Utrechtben emlékkonferenciát tartott. Az Akadémia-épületben a “peregrinus hungaricus” plakettnél, majd az utrechti dóm kolostorának kertjében (Doomkloostertuin) lévő emléktáblánál történt koszorúzást követően a Pieterskerkben magyar nyelvű istentiszteletet tartottak énekléssel, szavalással és előadásokkal.

Magyarországnak közvetlenül a Reformáció után nem volt protestáns teológiai akadémiája az őket sújtó üldöztetések miatt. A 17. századtól számos magyar diák érkezett tanulni holland egyetemekre – ez volt az úgynevezett “peregrinatio academica” (akadémiai zarándoklat). Leidenben, Franekerben és Harderwijkben is tanultak magyar hallgatók, de az Utrechti Akadémia volt a legnépszerűbb.

Dr. Hermán János, aki Zwolléban havi rendszerességgel magyar nyelvű istentiszteleteket szervez, felolvasott egy idézetet abból a dokumentumból, amelyben engedélyt adnak a magyaroknak, hogy első alkalommal szervezhessenek saját nyelvükön istentiszteletet: “A városi tanács engedélyt ad a magyar és erdélyi hallgatóknak, hogy vasárnap délelőtt tizenegy órakor megtarthassák istentiszteletüket az akadémia felső auditóriumában, és igét hirdethessenek.”

Dr. Hermán szerint még mindig 11 óra “a legideálisabb idő” istentisztelet tartására. Figyelemre méltó, hogy a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben is ugyanekkor tartanak istentiszteletet (a város jelenleg Romániában fekszik és hivatalos neve Cluj).

Dr. Bozzay Réka, a Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszékének docense áttekintést nyújtott azokról az egyetemekről, ahol magyar hallgatók tanultak. Nem kevesebb, mint 740 magyar érkezett Utrechtbe a 17-18. században. A kiváló oktatás és a pénzügyi támogatás miatt Utrecht lett a favorit. “Sok magyar vett részt híres utrechti professzorok, például Voetius, Burmannus, Leusden, Van Alphen és Lampe előadásain” – mondta Dr. Bozzay. Néhányukból ismert tudós lett, többek közt Apáczai Csere Jánosból is. Ő írta a “Magyar logikácskát” és a “Magyar Enciklopaedia”-t.

Dr. Bozzay Réka elmesélte, hogyan vette feleségül Apáczai Csere János Utrechtben a Rodenburg nevű városi palotából származó jómódú Aletta van der Maet-ot. Sírjuk a kolozsvári Házsongárd temetőben található. Áprily Lajost a síremlékén álló holland neve versírásra inspirálta. Ennek a versnek a holland fordítását Dr. Réthelyi Orsolya (Budapesti Tudományegyetem Néderlandisztika Tanszéke) szavalta el.

Fordítva, hollandok is tanultak magyar nyelvű egyetemeken. Közéjük tartozott Dr. G. H. van de Graaf is, akinek a Debreceni Református Kollégium nevében Bethlen Gábor-díjat adtak át a Pieterskerkben. Dr. Van de Graaf, aki a nyitó áhítatot magyarul tartotta, előadásában elmesélte, hogy a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben írt disszertációja a kommunizmus alatt, a hatóságok körüli okos manőverezés révén csodálatos módon nyomtatásban is megjelenhetett.

Forrás: Reformatorisch Dagblad, 2022. november 21.

Fordította: Téglásy Sándor