Wij zijn allen gedoopt in één Geest

‘Geliefde broeders en zusters!’  In het Hongaars gebruiken wij voor beide woorden een enkel woord, wat je kunt vertalen met ‘lichaam-bloed’ (testvér). Het feit dat wij elkaar zo mogen aanspreken laat zien dat wij dat ook van elkaar zijn…één van lichaam, een van bloed. Beide zal ik nu proberen te duiden. Wij hebben zojuist 1 Korinthe 12 gelezen, waarin Paulus de gemeente beschrijft als een lichaam, dat van Christus.

Maar als illustratie wil ik nu ook iets anders gebruiken, iets wat de meeste Hongaren wel zullen weten. Voetbal! De afgelopen weken zijn voor het Hongaarse elftal historisch geweest… Binnen 2 weken… 2 keer gewonnen tegen Engeland, en gelijkspel tegen Duitsland, en Hongarije is koploper in een groep waar niemand haar en kans gaf… Ik weet niet wat het is met voetbal, maar de afgelopen jaren is het een ontzettend krachtige factor geworden om Hongaren bij elkaar te brengen… En een inofficiële hymne van de supporters is een Hongaars lied: ‘Wat er ook gebeurt, of wij leven of streven… Wij zijn uit een bloed.’ Dit is een verbondenheid wat ook nu te voelen is onder volksgenoten, die elkaar tot vandaag misschien nooit gekend of gesproken hebben…

Maar Gods Word geeft ons iets wat dat nog overschrijdt… Paulus spreekt namelijk de leden van de gemeente in Korinthe aan als een lichaam. Mensen die niet alleen maar elkaar niet kennen… Maar die niet eens deze verbondenheid door bloed hebben. Hij durft wel! Want Korinthe was in de antieke tijd en wereldstad met ontelbaar vele volken. En wat is het wat deze volken met elkaar verbindt? Het ene lichaam van Christus, geofferd aan het kruis… Het ene bloed uitgestort… En de ene Geest die in allen woont die in Hem geloven.

Maar naast deze geweldige boodschap krijgen wij ook prachtig onderwijs: als wij dan in elkaar ontdekken wat ons samenbindt, mogen en moeten wij erkennen dat wij één zijn in al onze verscheidenheid. Paulus spreekt over talenten en genadegaven, die alhoewel verschillend zijn, dezelfde bron hebben in de Geest.

Het is een uitdaging om als je iemand vindt met wie je verschillende talenten en vaardigheden, interesses en expertises hebt… Om die niet meer- of minderwaardig te zien dan jezelf. En het is een uitdaging om als je iemand vindt met wie je het heel goed kunt vinden, en jullie hetzelfde zijn… Om ook daarin orde en rust te vinden. Bijvoorbeeld: een mens heeft twee benen, maar zodat hij kan lopen, is het nodig dat de twee benen zich op elkaar afstemmen… Een mens heeft twee handen, maar om moeilijke taken te verrichten, moeten de twee op elkaar afgestemd zijn.

En daarom: het lichaam is niets zonder haar Hoofd… Het centrum… De leider…Die alles in goede banen en goede oude houdt. In de kerk is het Hoofd Christus zelf.

Dus: als wij erkennen dat wij in al onze verschillendheid één Zijn… En in al onze gelijkheid ook een moeten zijn… Mogen wij in geloof vertrouwen daarop dat Hij Zijn Geest stuurt om ons, de leden met elkaar, en met Hem, het Hoofd te verbinden. Amen

Nederlandse samenvatting van een Hongaarse preek van Csongor A. Kelemen, verkondigt te Zeist, op 19 juni 2022