Jenő Dzsida: Dankzegging

Mijn God, heb dank voor mijn lieve Moeder!
Zij omringt mij met waakzame liefde, mijn hoeder
is dag en nacht bezig om mij leven te leren
Zolang zij beschermt zal niets mij ooit deren.
naar lichaam en ziel – getroost ze zich moeite voor mij.
Dank U mijn God voor een Moeder als zij!

Dank voor haar ziel, die ochtend en avond
gebeden doet opstijgen tot U voor haar kind.
Dank voor haar hart, dat klopt voor mij, want
hier op aard heeft niemand mij ooit zo bemind!
Dank voor haar ogen, waar goedheid uit spreekt.
Mijn God, ik dank voor mijn Moeder het meest.

Gij weet Heer, hoevelen er zijn, de wezen
die immer wachten op Uw bescherming en troost
Ik vraag U een Zorg voor hen te wezen
want deze armen hebben geen moeder, die troost!
Neem in Uw gunst van hen weg de pijn
erbarm U, laat dat grote verdriet niet zijn!

Zegen de Moeders, haar komen en gaan.
Zegen haar lijden en zegen haar tranen
Zegen haar bidden, zo onvermoeid.
Zegen met beide Uw handen, de Moeder!
Hoor toch mijn innig gebed, mijn Behoeder.
Dank God, heb dank voor mijn lieve Moeder!!

Vertaling: Hannie Herman-Mostert

Origineel gedicht (Dzsida Jenő: Hálaadás) is te vinden o.a. hier.

Vertaling werd voorgelezen op de dienst van de Zwolse gemeente, op 8 mei 2022.