Heer Jezus spreid uw vleugels, bescherm ons bange zijn

Magyar verzió

Heer Jezus spreid uw vleugels, bescherm ons bange zijn.
Kalmeer in ons de vreugde ’t  verlangen en de pijn.
Wees alles, wees mijn uitzicht, als donker komt de nacht.
Erbarmen mag  ervaren, o Gij, mijn hulp en kracht.

Maak alles rein door Uw bloed, vergoten ook voor mij.
Ik bid om nieuwe geestkracht, een wil aan U gewijd
Wij vragen, groten en kleinen, waak over ons en wacht!
Dat wij Uw vrede ingaan,  oh zegen onze nacht!

Vertaling: Hannie Hermán Mostert