Roep Hem aan terwijl Hij nabij is!

Deze zomer waren we met ons gezin op vakantie in Noord-Brabant en kwamen terug op de camping van een dagje uit. Ik parkeerde de auto bij ons huisje en stapte uit, toen ik onze Hongaarse buren voor hun deur zag staan. Ze zwaaiden wild en riepen voor mij onverstaanbare woorden in het Hongaars. Ik zwaaide vrolijk terug. Mijn vrouw verstond hen óók niet, maar merkte wel, dat er iets ernstigs aan de hand was.

Plotseling, zagen we de paniek in hun ogen en zagen we dat de jongste zoon in ademnood was. Hij had zich verslikt tijdens het eten en was met zijn broer en moeder in paniek naar buiten gerend. We probeerden samen met andere buren direct eerste hulp te bieden, maar dat leek niet te helpen. Hij bleef huilend naar zijn keel wijzen. Ik belde het alarmnummer 112.

Net voor de ambulance arriveerde, kwam het stuk vlees – waarin de jongen zich had verslikt – naar buiten. Hij was zichtbaar opgelucht – en wij met hem – toen hij weer vrijuit kon ademen. We waren bang dat hij zou stikken, maar zijn redding was dichtbij, omdat hij met zijn moeder en broer hard om hulp had geroepen. Wat een bevrijding en blijdschap!

Deze spannende gebeurtenis met het Hongaarse jongetje heeft mij de laatste weken om verschillende redenen beziggehouden. Allereerst, omdat ik het bijzonder vind, dat wij dit gezin in hun nood konden helpen en gelukkig in de buurt waren.

De afgelopen maanden heb ik voor het eerst in mijn leven meerdere Hongaarse christenen ontmoet. Ik vind dat bijzonder, want als voorganger van een internationale kerk in Kampen heb ik de afgelopen jaren mensen uit meer dan zeventig landen van alle continenten ontmoet. Hongaren zaten daar – op 1 of 2 na – niet bij.

Enkele maanden geleden leerden we voorganger Zoltán Weiner met zijn gezin in Kampen kennen, die inmiddels weer in Hongarije is. Door hem heb ik dominee Jánós Hermán en uw gemeente leren kennen en andere Hongaarse theologiestudenten en families. We kwamen iedere vrijdag bij elkaar om te bidden voor de wereld, onze kerken, families, vrienden en mensen die Gods hulp nodig hebben.

Een andere reden, waarom ik de laatste weken zoveel aan dat Hongaarse jongetje moest denken, is dat zijn angst en hulpgeroep mij doen denken aan de woorden van Jesaja, die we net hebben gelezen en gisteren wereldwijd in de synagogen zijn voorgelezen:

Jesaja 55: 6

Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.

God heeft zich niet voor ons verstopt. Deze liefdevolle woorden laten ons zien, dat Hij altijd klaar staat om ons te helpen. Het is onze zonde die tussen ons en God in staat; net zoals bij Adam en Eva, die zich door hun zondebesef verstopten voor God, terwijl hij hen juist opzocht en vroeg:

Genesis 3: 9-11

 “Waar zit je?” Adam antwoordde: “Toen ik uw stem in de tuin hoorde, werd ik bang. Want ik ben naakt. Daarom heb ik me verstopt.” De Heer zei: “Wie heeft jou verteld dat je naakt bent? Heb je van de boom gegeten waarvan Ik had gezegd dat jullie daar niet van mochten eten?

God is dichtbij en zoekt ons voortdurend. Zijn plan is om ons te redden van onze geestelijke ademnood. Hij is nabij en herkent uw hulpgeroep en noden direct. Hij denkt niet – net als ik op de camping – ‘wat een vriendelijke mensen, die vrolijk staan te zwaaien en roepen’, terwijl zij eigenlijk in ademnood zijn of andere problemen hebben’. Hij loopt ons niet voorbij als wij Hem om hulp roepen.

God herkent uw nood en Hij schiet u onmiddellijk te hulp. Hij heeft – in tegenstelling tot de ambulance – geen aanrijtijd nodig en hoeft niet met loeiende sirenes door het drukke verkeer te rijden. Hij wil u onmiddellijk helpen door Zijn aanwezigheid en u te vullen met Zijn Heilige Geest als Trooster. Hij vertraagt nooit als u Hem om hulp roept.

Betekent dat, dat uw problemen onmiddellijk voorbij zijn? Nee! Ook christenen lijden in deze wereld; zij lijden ook honger, worden ook ziek en zijn ook slachtoffer van oorlogen en economische crises, huwelijksproblemen, ontslagen, depressies en noem maar op.

God is dichtbij en wil ons en onze naasten in die problemen juist de helpende hand bieden. Hij wil ons troosten in alle situaties van het leven. Ook als alles om ons heen duister lijkt, zoals we lezen in:

Psalm 23: 4

Zelfs als ik door een diep, donker dal ga, een dal van moeilijkheden, ben ik nergens bang voor, want U bent bij mij.

Jezus stuurt Zijn hulptroepen – u en ik – de wereld in met de opdracht om mensen te voeden en hun dorst te lessen, vreemdelingen in huis op te nemen, naakten te kleden en zieken en gevangenen te bezoeken. Als we hen helpen, bouwen we Zijn Koninkrijk van liefde. Jezus zegt:

Matteüs 25: 40

“Toen jullie die dingen voor één van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook voor Míj gedaan.”

God stuurt ons de wereld in met een geweldig mooie opdracht. Niet om alleen maar goed te zijn voor onze naasten. Hij vraagt ons dringend om dat vanuit een relatie met Hem te doen, door éérst voor Jezus te kiezen. Net zoals het volk Israël éérst voor God moest kiezen – een keuze tussen zegen of vloek – voordat ze het Beloofde Land mochten binnengaan.

Gelooft u, dat God u wil zegenen en naar het Beloofde Land wil leiden? Dat Hij de macht heeft om uw leven veranderen in een zegen in plaats van een vloek? Of in ieder geval, dat Hij – ook in moeilijke tijden – uw ogen wil openen voor Hem en de mooie dingen in het leven in plaats van uw aandacht te vestigen op het duister?

God is in staat om duisternis te veranderen in licht: dat heeft Hij laten zien bij de Schepping.

God is in staat om dood te veranderen in leven: dat heeft Jezus laten zien door zijn opstanding.

De vraag die Hij u – net als aan het volk Israël – stelt is:

Kies jij vandaag voor de zegen of de vloek?

Deze tekst is gisteren voorgelezen in de synagogen:

Deuteronomium 11: 26-28

Kijk, vandaag geef ik jullie de keus tussen zegen en vervloeking. Zegen, als jullie gehoorzaam zijn aan de leefregels van de Heer God die ik jullie vandaag geef. Maar vervloeking, als jullie daar niet naar luisteren, maar Hem ongehoorzaam zijn en andere goden gaan dienen waar jullie niets mee te maken hebben.

Woorden en beloften die ook vandaag nog gelden, maar door Jezus Christus een andere invulling krijgen: Hij heeft aan het kruis van Golgotha de vloek van onze zonden op zich genomen.

Jezus laat zien dat het Gods doel niet is om u te straffen of te vervloeken voor uw ongehoorzaamheid. Nee, zijn doel is juist om u leven te geven en overvloedig te zegenen.

Vergelijk de woorden van Jesaja met de woorden van Jezus:

Jesaja 55: 2

Luister goed naar Mij, dán hebben jullie voedzaam eten. En dan zal jullie binnenste genieten van de overvloed.

Jezus wil u van de vloek van de zonde verlossen en zegt:

Johannes 10: 9-10
 Als iemand door Mij binnenkomt, zal hij worden gered. Hij zal naar binnen gaan en naar buiten gaan en hij zal het goed hebben. Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed.

Om redding en leven in overvloed te ontvangen, is het dus noodzakelijk om Gods Koninkrijk binnen te gaan via Jezus, de Deur: Jezus. Kies vandaag voor Hem, net als het volk Israël moest kiezen tussen zegen en vloek.

Betekent dat, dat u altijd in de stal moet blijven? Nee, Jezus zendt u de wereld in met een Blijde Boodschap om alle volken tot Zijn discipelen te maken en hen te onderwijzen.

Wij kunnen dat alleen maar doen als wij de opdracht van Deuteronomium 11 zelf ook serieus nemen:

Deuteronomium 11: 18-20

Bewaar daarom deze woorden in je hart en in je ziel. Ze moeten in je hart gebrand staan. Ze moeten zijn als een teken op je hand of op je voorhoofd. Iets wat jullie nooit zullen vergeten. Leer ze aan jullie kinderen en praat er met hen over als jullie thuis zijn en als jullie onderweg zijn, als jullie naar bed gaan en als jullie opstaan. Schrijf ze op de deurposten van jullie huizen en op de poorten van jullie steden.


Dan zullen jullie bekendstaan als Gods Kinderen. Mensen – die net als het Hongaarse jongetje op de camping – in ademnood verkeren, zullen u opzoeken als zij God om hulp vragen.


Bent u in staat de hulproep van uw naasten te herkennen? Bent u – net als God – dichtbij als zij om hulp roepen?


AMEN.

Preek van Jeroen Kanis, Zwolle, 8 augustus 2021