Gyülekezeti hírek, üzenetek

Választott tisztségviselők, lelkipásztorok és presbiterek beiktatása 2018 február 11-én, 15 órai kezdettel – Bevestiging ambtsdragers:
Dr. Bertha Balázs, dr. Hermán M. János, Kelemen Attila Csongor, Németh Piroska, Truczkai József, Urbán Ákos), door : ds. Éles Ferenc (Melegföldvár – Kampen)   

Diakónusok választása és tisztséggel való megbízatása 2019 február 10-én
Szolgálattevő lelkipásztorok: Hermán Mostert Rebeka Rubinka és Kelemen Csongor, aki az egyházközség diakónusait iktatja be: dr. Bertha-Érsek Réka, Bodor József és Czimbalmos Klára.

Tisztségek diakonusok1

Kedves Testvéreim!    Dr. Berta-Érsek Réka, Bodor József és Czimbalmos Klára!

Mielőtt fogadalmat tennétek arra, hogy magatokat e gyülekezet szeretetszolgálatára elkötelezitek, néhány kérdést intézek hozzátok, melyre kérlek, őszintén és hallható szóval válaszoljatok:

  1. Elhatároztátok-e, hogy Isten és a gyülekezet elhívására vállaljátok a diakónusi szolgálatot? Elhatároztátok-e? Felelet: Elhatároztam.

Hebben jullie besloten om als antwoord op de roeping van God en de gemeente, het ambt van diaken te aanvaarden? Antwoord: Elhatároztam – Dat heb ik besloten.

  1. Fogadjátok-e, hogy az Úr Jézus Krisztus anyaszentegyházában az ő betegei, szegényei, elhagyatottjai között engedelmességgel és hűséggel szolgáltok, hogy Isten, a mi mennyei Atyánk nagy szeretetét általatok is ajándékozhassa a világnak? Fogadjátok-e? Felelet: Fogadom.

Beloven jullie om in de kerk van de Heer Jezus Christus, Zijn zieken, armen en verlatenen gehoorzaam en trouw te dienen, zodat God onze Vader Zijn liefde ook door jullie aan de wereld bekend maken zal? Beloven jullie dit? Antwoord: Fogadom – Dat beloof ik.

Fogadalomtételetek alapján Isten és a gyülekezet nevében felhatalmazlak benneteket a diakóniai szolgálatra. Isten áldása kísérje szolgálatotokat, adja Isten, hogy általa dicsőség szálljon az Ő nevére, és épüljön a gyülekezet.


Urbán Ákos kurátor születésnapi köszöntése

Urbán Akos koszontes

Kelemen Attila Csongor lelkipásztor felszentelése és beiktatása Urk gyülekezetébe 2019 nov. 3