Snijders Tünde: A türelem nagy áldás

Rendszeresen az új év közeledtével szokásom visszatekinteni a lassan már a múlt völgyébe leereszkedett évre. Ez év kezdetén az egyik lányom majdnem szívszorongató hangon hívott, hogy nézzem meg a kínai híreket. Az ázsiai kultúra iránti érdeklődése miatt elég gyakran osztott meg velünk részleteket, és néha-néha sokalltam, mert én is számtalan egyéb dologgal voltam elfoglalva. Végül is rászántam magam, és meghökkenve tekintettünk meg egy-egy Twitteres beszámolót a wuhani covidos eseményekről.

Snijders Tünde kiállítása Zwolléban: 2019 karácsony nagyhetében

Csinos kivitelezésű füzetet tartunk kezünkben, benne három színes felvétellel a Snijders Tünde 2019-es decemberi kiállításáról. Ennek helyszíne a dr. Berta család lakása volt, ahol többen is tiszteletünket tettük a zwollei magyarok köréből. Az elegáns negyedből a szomszédok és ismerősök jöttek el, akkor még nem ijesztett el senkit sem a járványveszély.

Snijders-Dósa Tünde: Egészséges gyökér

Szentháromság utáni XI. vasárnapján, tekintettel a templomi tevékenységeket is érintő kormányhatározatra és mindannyiunk egészségének védelmére berendezett zwollei Lutheránus templom majdnem szűknek bizonyult gyülekezetünk kettős ünnepi istentisztelete alkalmával. Ugyanis Szent István napi megemlékezés és Johanna Jiřina keresztelésére gyűltünk össze.